Literarna veda

Literarna veda ali literarna znanost je raziskovalno področje znotraj filologije, ki zajema literarno zgodovino in literarno teorijo. Precej samostojen status znotraj literarne vede imajo didaktika književnosti, metodologija literarne vede - ta kot metaveda pravzaprav ni njen del - in tekstologija oz. tekstna kritika, literarne kritike pa zaradi njene publicistične narave nimamo za znanost. Primerjalna književnost obsega tisti del literarne vede, ki presega okvire t. i. nacionalnih literarnih ved.

Glej Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna veda.

Knjiga Portal:Literatura