Literarna teorija

Literarna teorija je veda, ki preučuje in razlaga pojavnost literature z vseh mogočih perspektiv. Z vidika t. i. literarnih vrst literaturo delimo npr. sledeče:

Glavne panoge literarne teorije, po eni od sicer starejših delitev, so stilistika (študij sloga), metrika (raziskovanje meroslovja) in poetika (preučevanje oblik besedne umetnosti).

ViriUredi

  • Silva Trdina: Besedna umetnost, Ljubljana 1961