Literarna zgodovina je eno od poglavij literarne vede. Ukvarja se z literaturo (leposlovjem, književnostjo) v njenem časovnem in razvojnem zaporedju. Nacionalne literarne zgodovine skupaj z raziskovanjem jezika, v katerem je literatura napisana, tvorijo nacionalne filologije: kroatistiko, rusistiko, nemcistiko, anglistiko, italijanistiko ..., ki se naprej družijo v slavistiko ali slovansko filologijo, germanistiko, romanistiko, klasično filologijo ... Slovenska literarna zgodovina skupaj s slovenskim jezikoslovjem tako dobi ime slovenistika. Pod slovenisti razumemo torej slovenske literarne zgodovinarje in slovenske jezikoslovce.

Glej tudi

uredi

Darko Dolinar. Literarna zgodovina. ES, s. v.