Kalijev hidroksid (molekulska formula: KOH) uporabljajo v kemični industriji, pri proizvodnji čistil, gnojil, agrokemikalij, kot razkužilo v kirurgiji, za pridobivanje mehkih kalijevih mil, barvil...Kalijev hidroksid je hidroskopičen, v vodi pa se raztaplja. Raztopina kalijevega hidroksida je močno bazična in lahko dobro nevtralizira kisline.

Kalijev hidroksid, raztopine z več kot 10% KOH
Imena
IUPAC ime
Kalijev hidroksid
Druga imena
kalijev hidrat;kavstična potaša
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.013.802
EC število
  • 215-181-3
Število E E525 (sredstva za uravnavanje Ph, ...)
Lastnosti
KOH
Molska masa 56,11 g/mol
Videz brezbarven
Gostota 2,04 g/cm3 pri 20 0C
Tališče 360 0C
Vrelišče 1320 0C
1130 g/l pri 20 0C
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R22, R35
S-stavki (zastarelo) S1/2, S26,S36/37/39, S45
Plamenišče nevnetljiv
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
273 mg/kg
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Ker je močno alkalna raztopina, povzroča hude opekline na koži, poškodbe oči in je nevaren pri zaužitju.

Pri vdihavanju povzroči hudo draženje zgornjih dihal s kašljem, opeklinami ter oteženim dihanjem. Lahko povzroči pljučni edem in kemični pneumontis. Pri stiku z očmi povzroči hude opekline, rdečino in bolečino,možnost hudih poškodb oči, nevarnost oslepitve. Pri zaužitju lahko povzroči hude opekline prebavnega trakta, bruhanje. Pri stiku z kožo povzroči hude opekline,možne so globoke razjede.

Toksikološki podatki uredi

  • akutna oralna strupenost: LD50 podgana
  • draženje kože: kunec, rezultat razjede, opekline
  • draženje oči: kunec, rezultat razjede, opekline

Ekotoksikološki podatki uredi

Odstranjevanje uredi

Odstranjevanje skupaj z normalnimi odpadki ni dovoljeno. Potrebno je posebno odstranjevanje, s tem pa preprečiti, da proizvod pride v kanalizacijo, vodotoke ali v zemljo. Onesnažena embalaža se lahko odlaga v skladu z lokalnimi predpisi.

Glej tudi uredi