Jezikovna vprašanja v zvezi z evrom

Enotno ime za evropsko valuto so voditelji držav članic EU izbrali na zasedanju Evropskega sveta decembra 1995 v Madridu, in sicer so izbrali ime euro. Poleg odločitve o imenu so se voditelji dogovorili, da bo v veljavi zapis euro v vseh članicah ter da odstopanja, vključno s sklanjatvijo in slovničnimi števili, niso dovoljena, razen če država uporablja drugo abecedo, kot je primer Grčija. Odločitev je bila nato potrjena še v uredbah Sveta EU iz leta 1997 in 1998. Slednja ureja še vprašanje centa ali stotina, pri katerem so nacionalne različice dovoljene. Težave so se pojavile z vstopom novih članic 1. maja 2004, saj so se Slovenija, Latvija, Litva in Madžarska prizadevale za zapis v skladu s pravopisnimi pravili nacionalnih jezikov.[1] Oktobra 2004 so na zasedanju Odbora stalnih predstavnikov Sveta EU v Bruslju na pobudo nekaterih novih članic sprejeli kompromis glede zapisa imena skupne evropske valute. Slovenija je pisanje imena evro z u-jem sprejela, ker gre za lastno ime valute in ker se že uporablja v vsej zakonodaji EU, vztrajala pa na pravici do sklanjanja po nacionalnih pravilih.[2] Po kompromisni rešitvi se mora ime valute v vseh evropskih pravnih besedilih zapisovati kot euro v vseh jezikih ('ευρώ' v grščini; 'евро' v bolgarščini), množinske in sklonske oblike so dopustne, vendar se mora v korenu besede ohraniti zapis 'eur-'.[3]

Pregled zapisov v različnih jezikihUredi

Raba v pravnih besedilihUredi

V pravnih besedilih je sprejemljiva le oblika 'euro' ('ευρώ' v grščini; 'евро' v bolgarščini); sklanjanje je dovoljeno, vendar mora koren besede 'eur-' ostati nespremenjen.

Jezik Navedba zneska Navedba z določnim členom Opombe
ena enota več enot ednina množina
nemščina 1 Euro
1 Cent
100 Euro
100 Cent
der Euro
der Cent
die Euro
die Cent
grščina 1 ευρώ
1 λεπτό
100 ευρώ
100 λεπτά
το ευρώ
το λεπτό
τα ευρώ
τα λεπτά
angleščina 1 euro
1 cent
100 euro1
100 cent1
the euro
the cent
the euro1
the cent1
1V pravnih besedilih je množinska oblika enaka edninski
(brez končnega -s), lahko pa je tudi običajna množinska.
španščina 1 euro
1 cent
100 euros
100 cents
el euro
el cent
los euros
los cents
francoščina 1 euro
1 cent
100 euros
100 cents
l'euro
le cent
les euros
les cents
italijanščina 1 euro
1 cent
100 euro
100 cent
l'euro
il cent
gli euro
i cent
nizozemščina 1 euro
1 cent
100 euro
100 cent
de euro
de cent
de euro's
de centen
portugalščina 1 euro
1 cent
100 euros
100 cents
o euro
o cent
os euros
os cents
finščina 1 euro
1 sentti
100 euroa2
100 senttiä2
euro
sentii
eurot
sentit
2Edninska oblika partitiva
slovenščina 1 euro
1 cent
100 eurov
100 centov
euro
cent
euri
centi
Slovenščina ima dodatno še dvojinski obliki: 2 eura, 2 centa.
švedščina 1 euro
1 cent
100 euro
100 cent
euron3
centen
eurorna3
centen
3Določna oblika, ki označuje valuto ali kovance/bankovce.
Vir:[1]

Vsakdanja rabaUredi

Vsakdanja raba je skladna s pravopisnimi pravili posameznega jezika.

1 Jezik Raba (z znakom €) Evro (Evro)cent Izgovor (IPA)
bolgarščina 6,28 € евро
evro
10 евро
10 evro
евроцент
evrocent
цент
cent
10 евроцента
10 evrocenta
10 цента
10 centa
ˈɛv.ro ˈɛv.rotsɛnt
katalonščina 6,28 € euro 10 euros cèntim 10 cèntims ˈɛw.ɾu
ˈɛw.ɾo
ˈew.ɾo
ˈsɛn.tim
hrvaščina 6,28 € euro euri
10 eura
x1, xx1 euro
but x11, xx11 eura
cent
eurocent
10 centi
x1 cent
but x11 centi
(x)2,(x)3,(x)4 centa
but(x)12,(x)14 centi
ˈɛuro ˈtsɛnt
češčina 6,28 € euro 2, 3, 4 eura
5 eur
cent 2, 3, 4, centy
5 centů
ˈɛu.ro tsɛnt
danščina euro 10 euro cent 10 cent ˈœʊ̯.ʁo
ˈeʊ̯.ʁo
sɛnˀd̥
  nizozemščina[4] € 6,28 euro 10 euro cent 10 cent ˈøːroː
ˈʏːroː
sɛnt
  angleščina2 €6.28 (IE, MT) euro 10 euros
10 euro (IE)
cent 10 cents
10 cent (IE)
ˈjʊɹoʊz
ˈjʊɹoʊ
sɛnts
sɛnt
  estonščina 6,28 € euro 10 eurot3 sent 10 senti3
  finščina 6,28 € euro 10 euroa3 sentti 10 senttiä3 ˈeuro ˈeu.ro.ɑ2 ˈsentːi
ˈsentːi.æ
2
  francoščina 6,28 € euro 10 euros cent
centime
10 cents
10 centimes
øˈʁo sɑ̃, sɛnt
sɑ̃ˈtim
galicijščina 6,28 € euro 10 euros céntimo 10 céntimos ˈew.ɾɔ(s)
ˈew.ɾ[o ~ ʊ](s)
ˈθɛntimo(s)
ˈsɛntimo(s)
  nemščina 6,28 € (DE)
€ 6,28 (AT)
Euro 10 Euro Cent 10 Cent ˈɔʏʁo[5] tsɛnt
sɛnt
  grščina 6,28 € (GR)
€ 6.28 (CY)
ευρώ
evrō
10 ευρώ
10 evrō
λεπτό (GR)
leptó
σεντ (CY)
sent
10 λεπτά
10 leptá
10 σεντ
10 sent
evˈro lepˈto lepˈta
sent
madžarščina 6,28 € euró 10 euró cent 10 cent ˈɛuroː ˈtsɛnt
islandščina evra 10 evrur sent 10 sent ˈɛvra
ˈɛvrʏr
sɛn̥t
  irščina €6.28 euro 10 euro cent 10 cent jʊɹoʊ sɛnt
  italijanščina 6,28 € euro 10 euro centesimo 10 centesimi ˈɛuro tʃenˈtɛːzimo
  latvijščina € 6,28 eiro 10 eiro cents 1 cents
10 centi
ˈɛirɔː tsents
litovščina 6,28 € euras 2 eurai
10 eurų
21 euras
centas 2 centai
10 centų
21 centas
  malteščina €6.28 ewro 10 ewro ċenteżmu 10 ċenteżmi ˈɛuro tʃenˈtɛzmu
poljšina 6,28 € euro 10 euro cent 2, 3, 4 centy
10 centów
ˈɛw.rɔ tsɛnt
ˈtsɛn.tɨ tsɛn.tuf
  portugalščina 6,28 € euro 10 euros cêntimo/centavo 10 cêntimos/centavos ˈew.ɾɔ(ʃ)
ˈew.ɾu(ʃ)
ˈsẽtɨmu(ʃ)
ˈsẽtavu(ʃ)
romunščina 6,28 € euro 10 euro
cent, eurocent 10 cenți, 10 eurocenți ˈe.uro t͡ʃent, ˌe.uroˈt͡ʃent
t͡ʃent͡sʲ, ˌe.uroˈt͡ʃent͡sʲ
škotščina €6.28 euro
eòra
10 euros
10 eòrathan
cent
seant
10 cents
10 seantaichean
  slovaščina 6,28 € euro 2, 3, 4 eurá
5 eur/eúr
cent 2, 3, 4 centy
5 centov
ɛʊ.ɾɔ tsɛnt
  slovenščina 6,28 € evro 1 evro
2 evra
3, 4 evri
5+ evrov
(evro)cent
(evro)stotin
1 cent
2 centa
3, 4 centi
5+ centov
ali
1 (evro)stotin
2 (evro)stotina
3, 4 (evro)stotini
5+ (evro)stotinov
ˈeu̯.rɔ
ˈeu̯.ra
ˈeu̯.ri
ˈeu̯.rɔu̯
(eu̯.rɔ)tsɛnt
ˈ(eu̯.rɔ)tsɛn.ta
ˈ(eu̯.rɔ)tsɛn.ti
ˈ(eu̯.rɔ)tsɛn.tɔu̯
  španščina 6,28 € euro 10 euros céntimo 10 céntimos eu.ɾo(s) ˈθent̪imo(s)
  švedščina2 6,28 € (FI) euro 10 euro cent 10 cent ˈɛu.ɾo (FI)
ˈɛv.ɾo, ˈɛu.ɾo (SE)
  turščina2 € 6.28 (CY) euro 10 euro sent 10 sent
valižanščina €6.28 ewro ewros
10 ewro4
sent sentiau
10 sent4
ˈɛurɔ
ˈɛurɔs, ˈɛurɔz
sɛnt
ˈsɛntjaɨ, ˈsɛntjai
1 Uradni jezik v državi evroobmočja, kar pomeni, da obstaja uradni zapis v evropskih dokumentih.
2 Angleščina, turščina in švedščina so označena z znakom €, ker so ti jeziki uradni jeziki v državah evroobmočja (angleščina na Irskem in Malti, turščina na Cipru, švedščina na Finskem), čeprav turščina ni med uradnimi jeziki v EU, Švedska in Združeno kraljestvo pa nimata za svojo valuto evra.
3 Partitiv ednine. Večina jezikov uporablja ob številkah množino ali nespremenljivo edninsko obliko, estonščina in finščina pa uporabljata partitiv.
4 Valižanščina uporablja ob navedeni številki edninsko obliko samostalnika.

SkliciUredi

  1. http://www.evropa.gov.si/si/evro/ime-zapis-in-simbol-valute/, vpogled: 2. 1. 2014.
  2. http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/evro-ali-euro.html, vpogled: 2. 1. 2014.
  3. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm, vpogled: 2. 1. 2014.
  4. Euro: valutateken voor of achter het bedrag?, Nederlandse Taalunie, vpogled: 21. 12. 2006.
  5. Max Mangold (ed.), ur. (1995). Duden, Aussprachewörterbuch (Duden Pronunciation Dictionary) (nemščina) (6th izd.). Mannheim: Dudenverlag Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG. str. 316, 53f. ISBN 3-411-04066-1.CS1 vzdrževanje: dodano besedilo: editors list (link)