Gréh je dejanje, ki nasprotuje moralnim normam v skupini ljudi, zlasti v verski skupnosti. Izraz se uporablja zlasti v krščanstvu. V strožji obliki beseda greh pomeni tudi besede ali celo neizgovorjene misli, ki nasprotujejo moralnim normam.

Za kristjane je greh žalitev Boga ali oddaljevanje človeka od Boga. Ker je Jezus učil ljudi odpuščanja, velika večina kristjanov podpira idejo odpuščanja grehov oziroma očiščenja grehov. V Rimskokatoliški Cerkvi in tudi v precej drugih Cerkvah je očiščenje grehov formalizirano kot zakrament spovedi.

Grehi so lahko različni. Razlikujemo jih po njihovem predmetu (objektu greha) ali pa po krepostih oziroma zapovedih, ki jim nasprotujejo. Glede na predmet greha poznamo: grehe neposredno proti Bogu, proti bližnjemu ter proti samemu sebi. Glede na izvedbo ločimo grehe, ki jih storimo z mislimi, besedami, dejanji ali tudi z opustitvami.

Najtežje grehe imenujemo tudi smrtni grehi. Smrtni greh pomeni, da gre hkrati za veliko stvar, za popolno zavedanje grešnosti določenega dejanja in za premišljeno privolitev oziroma odločitev za greh. Odpuščanje smrtnih grehov prejme skesani grešnik po zakramentu krsta ali spovedi. Kdor se smrtnega greha ne pokesa, lahko računa na večno pogubljenje v peklu. Najbolj znane in pogoste smrtne grehe navaja seznam sedmih smrtnih grehov.

Poleg "smrtnih" je treba omeniti še strahopetnost, laž in neukost (zaradi neučenja in lenobe), grehe, ki jih biblija sicer omenja vendar lahko iz tega, da laž, strahopetnost in neukost ni bila vključena med glavne grehe, o naši civilizaciji pove veliko.[navedi vir]

Drugi grehi se imenujejo mali grehi. Mali greh je greh v manjši stvari, greh storjen nevede ali nehote.

Glej tudiUredi