Druga moška sklanjatev

V drugo moško sklanjatev spadajo samostalniki moškega spola, ki imajo v rodilniku končnico -e (izvzet je samostalnik dán dné).[1] Sklanjamo jih lahko tudi po vzorcu prve moške sklanjatve. Druga moška sklanjatev je enaka prvi ženski sklanjatvi, saj imata obe enake končnice.

Primer uredi

2. moška sklanjatev
Sklon\Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik sluga slugi sluge
Rodilnik sluge slug slug
Dajalnik slugi slugama slugam
Tožilnik slugo slugi sluge
Mestnik o slugi o slugah o slugah
Orodnik s slugo s slugama s slugami


Posebnosti uredi

  • V imenovalniku ednine je posebnost končnica -e (namesto -a): kamikaze.
  • Rodilnik in tožilnik ednine se sicer razlikujeta, vendar se kategorija živosti kaže v ustreznem prilastku: pokličite našega delovodjo; videti delovodjo zadovoljnega.
  • Samostalniki z j na koncu soglasniškega sklopa dobijo v rodilniku dvojine in množine neobstojni i: delovodje delovodij.[2]

Viri uredi

  1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 88.
  2. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 93.