Tožilnik (ákuzativ) je v slovenščini (pa tudi na primer nemščini in latinščini) 4. sklon. Izraža se z enosamoglasniško končnico, lahko tudi ničto (primeri samostalnikov 1. sklanjatev: možmoža, možamoža, možjemože; lipalipo, lipilipi, lipelipe; mestomesto, mestimesti, mestamesta).[1]

V slovenščini ima tožilnik za samostalnike moškega spola v ednini posebno obliko za neživost, pri čemer je končnica enaka kot pri imenovalniku (neživo: korakkorak, živo: možmoža).[1]

Raba tožilnika v slovenščini uredi

V slovenščini tožilnik v stavku izraža:[2]

 • predmet:
  • prvi predmet: Poklical si me k sebi.
  • drugi predmet: Fanta učim angleščino.

(Ob zanikanem povedku se namesto tožilniškega predmeta rabi rodilniški: Ne boš jedel našega kruha.)

 • nosilca stanja: Ivanko je bilo strah. (imenovan tudi tožilnik nosilca stanja)
 • prislovno določilo časa ali mere: To noč bo deževalo. – Cele dneve se uči. (imenovan tudi prislovni tožilnik)
 • ujemalni prilastek: ptico pevko.
 • pristavek: Ivana Cankarja, našega velikega pisatelja, pozna vsakdo.
 • povedkov prilastek: Prijatelja se ob vrnitvi iz tujine našel pijanca. (imenovan tudi tožilnik povedkovega prilastka) (Ob zanikanem povedku iz prehodnega glagola je v rodilniku: Pusti me samo. – Ne pusti me same.)
 • nov glagolski pomen s čustvenim odtenkom: Udarili smo jo kar čez park. – Kaj ga lomiš. (leksikalni čustveni tožilnik)
 • različna razmerja v zvezi s predlogi: Primi me za roko. – Šel je v mesto. – Šopek imam zate.

Sklici uredi

 1. 1,0 1,1 Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.
 2. Toporišič J. Slovenska slovnica. 4., prenovljena in dopolnjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2004.