Prva ženska sklanjatev

1. ženska sklanjatev
Sklon\Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik lipa lipi lipe
Rodilnik lipe lip lip
Dajalnik lipi lipama lipam
Tožilnik lipo lipi lipe
Mestnik o lipi o lipah o lipah
Orodnik z lipo z lipama z lipami

V prvo žensko sklanjatev spadajo samostalniki ženskega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico –e (npr. lip-a/lip-e). Tako se sklanja večina samostalnikov, nekaj pa je izjem.

Posebnosti prve ženske sklanjatve uredi

Posebnosti v končnici uredi

1. ženska sklanjatev – hči
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) hči hčeri hčere
Rodilnik (koga, česa) hčere hčer, hčera hčer, hčera
Dajalnik (komu, čemu) hčeri hčerama hčeram
Tožilnik (koga, kaj) hčer hčeri hčere
Mestnik (o kom, o čem) o hčeri o hčerah o hčerah
Orodnik (s kom, s čim) s hčerjo s hčerama s hčerami
  • gospa (končnica se spreminja v večini sklonov),
  • samostalniki ženskega spola s končnico –ev (sklanjanje po vzorcu: bukev bukve bukvi bukev o bukvi z bukvijo),
  • mati, hči – od rodilnika dalje podaljšujeta osnovo z -er- (mat-er-e, hč-er-e),
  • namesto končnice -a so možne tudi druge glasovne končnice (-o ali -e: Klio, Melpomene) ali neglasovne (npr. Ruth, rod. Ruthe, daj. Ruthi; med neglasovne končnice spada tudi nemi e, npr. Marguerite, rod. Marguerite, daj. Margueriti – tovrstna osebna ženska imena se lahko sklanjajo sicer po 3. ženski sklanjatvi).

Posebnosti v osnovi uredi

  • vrivanje polglasnika v osnovo v rodilniku dvojine in množine oziroma -i- pred -j (vožnja/voženj, ladja/ladij),
  • izpad polglasnika samostalnikov s končnico -ev (bukev/bukve).


Zunanje povezave uredi