Britanski imperij (označen z rožnato) na zemljevidu iz leta 1879

Britanski imperij je bila prva svetovna globalna sila in največji imperij v zgodovini, ki je nastal kot posledica evropske dobe odkritij. Ta se je začela z globalnimi pomorskimi odpravami Španije in Portugalske v poznem 15. stoletju. Prve kolonije so bile kljub predhodnim odpravam čez Atlantik vzpostavljene šele v zadnjih dveh desetletjih 16. stoletja. Leta 1707 sta se Anglija in Škotska združili v Veliko Britanijo, britanski imperij pa je po vojnah z Francijo postal glavna kolonialna sila v Severni Ameriki. Po osamosvojitvi trinajstih kolonij v Severni Ameriki (ki so kasneje postale ZDA) je bilo t.i. prvega britanskega imperija konec, britanski imperij pa se je začel širiti na pacifiško območje, Avstralijo, Novo Zelandijo, Afriko in v Azijo. Po več vojnah s Francijo, Nizozemsko in tudi Španijo na koncu 18. in v začetku 19. stoletja je britanski imperij predvsem po zaslugi svoje mornarice postal takrat najmočnejši imperij sveta in je kot tak obstajal do začetka 1. svetovne vojne.

Pred prvo svetovno vojno je moč imperija začela slabeti, predvsem na račun Nemčije in ZDA. Po koncu vojne je britanski imperij dosegel svoj največji obseg, vendar je bil v vojni finančno, industrijsko in vojaško močno izčrpan. Do leta 1921 je Britanski imperij zajemal 458 milijonov ljudi (približno četrtino svetovnega prebivalstva) in se je raztezal čez okoli 33 milijonov km² (skoraj tretjina kopnega).

Na začetku 2. svetovne vojne so britanske kolonije v Jugovzhodni Aziji zasedli Japonci. Čeprav je Britanija v vojni zmagala, je bil njen ugled močno omajan, ravno tako je bila tik pred bankrotom, ki so ga reševale ZDA s svojimi posojili. Zato se je začela politika postopnega umika iz kolonij, ki so začele pridobivati samostojnost. Nekatere od nekdanjih kolonij so se kasneje združile v zvezo Commonwealth, med katerimi so nekatere obdržale celo britansko kraljico kot vodjo države. Konec britanskega imperija za mnoge predstavlja prenos Hong Konga iz britanske oblasti Kitajski v letu 1997.

Do danes je imperij skorajda izginil, a je pustil močan vpliv po celem svetu, predvsem na področju ekonomije, prava, politike, športa; poleg tega je uveljavil angleščino kot svetovni jezik. Ko je bil imperij na vrhu svoje moči, je veljalo, da v Britanskem imperiju »sonce nikdar ne zaide«, saj je vedno sijalo vsaj v eni izmed kolonij.


Zunanje povezaveUredi