Asimilacija

razločitvena stran Wikimedie

Asimilacija je pojem iz povsem različnih znanstvenih ved, ki izvira iz latinske besede similis (podobno) oz. iz samostalnika assimilatio, ki označuje proces s katerim nekaj postane podobno (tranzitivno in intranzitivno), prilagoditev, assimilare (glagol) prilagoditi/prilagajati, prilagoditi/prilagajajati se, asimilirati (nekaj ali nekoga), asimilirati se.

  • asimilacija (sociologija): proces prilagajanja posameznika na značilnosti neke družbene skupine
  • asimilacija (ekologija): privzemanje snovi, ki jo organizem dobi iz okolja, in presnova v telesu lastne snovi
  • asimilacija (fonologija): jezikovni proces, s katerim glas postane podoben sosednjemu glasu
  • asimilacija (kolonializem): politika zlasti Francije in Portugalske za časa kolonializma, s katerio so si države ustvarile evropske elite v njihovih afriških kolonijah
  • asimilacija (psihologija): integracija predmeta človeške izkušnje v kognitivno shemo
  • asimilacija (meteorologija): integracija satelitskih in drugih daljinskih meritev v refenčne izračune klimatskih modelov
  • asimilacija (kulturna): je socio-politični odgovor na demografsko večetničnost, ki vzpodbuja asimilacijo etničnih manjšin v prevladujočo kulturo
  • asimilacija (strukturna): proces, v katerem narodna manjšina doseže enakopraven položaj z večinskim narodom v političnem, gospodarskem in kulturnem življenju