Batni motor

motor, ki pretvarja linearno gibanje enega ali več batov v vrtilno gibanje

Batni ali recipročni motor je vrsta motorja, ki preko recipročno premikajočega se bata spreminja tlačno (potencialno) energijo delovnega sredstva v rotirajoče gibanje na gredi. Največkrat gre za toplotne stroje, obstajajo pa tudi hidravlični in pnevmatski batni motorji. Toplotne batne stroje se deli na motorje z notranjim zgorevanjem: bencinski (ottov) motor,dizelski motor in redko uporabljani motor na žarilno svečko. Druga kategorija so motorji z zunanjim zgorevanjem: stirlingov motor, parni batni motor in atmosferski motor. Bencinski motorji uporabljajo za vžig svečko, pri dizelskih pa pride zaradi visokega tlaka in temperature do samovžiga (ni svečke).

Komponente štiritaktnega batnega motorja na notranje zgorevanje
E - Odmična gred za izpušni ventil
I - Odmična gred za vstopni ventil
S - Vžigalna svečka
V - Ventili
P - Bat
R - Ojnica
C - Ročična gred
W - Odprtine za tekočinsko hlajenje

Konfiguracije batnih motorjev na notranje zgorevanje

uredi
  • Wanklov motor - rotacijski motor, ki uporablja trikotno oblikovan bat

Glej tudi

uredi

Sklici in reference

uredi

Zunanje povezave

uredi