Toplòtni stròj je termodinamski sistem, ki lahko preide zaporedje sprememb tako, da se vrne v svoje začetno stanje. To zaporedje sprememb imenujemo krožna sprememba. Med spremembami lahko toplotni stroj izmenjuje toploto s toplotnimi rezervoarji, telesi z veliko toplotno kapaciteto in stalno temperaturo, ki lahko oddajo ali sprejmejo poljubno količino toplote. V krožni spremembi lahko toplotni stroj:

  • opravi ali prejme delo
  • prenese toploto med toplotnimi rezervoarji

Po prvem zakonu termodinamike mora biti vsota prejetega dela in prejete toplote enaka vsoti oddanega dela in oddane toplote.

Stroji, ki pri prenosu toplote iz toplejšega v hladnejši toplotni rezervoar oddajajo delo, so toplotni stroji v ožjem pomenu besede, stroji, ki prejemajo delo in prenašajo toploto iz hladnejšega v toplejši toplotni rezervoar, pa so hladilni stroji.

Izkoristek toplotnega stroja

uredi

Izkoristek η toplotnega stroja je določen kot razmerje med delom, oddanim ali prejetim v krožni spremembi, ter toploto, dovedeno med krožno spremembo.

 

Tako definiran izkoristek toplotnega stroja je vedno med 0 in 1. Stroj z največjim izkoristkom je idealni toplotni stroj ali Carnotov toplotni stroj, ki opravlja Carnotovo krožno spremembo.

Zgledi toplotnih strojev

uredi

Toplotne stroje lahko razvrstimo po krožni spremembi, ki jo opravljajo.

Glej tudi

uredi