Motor

stroj, namenjen pridobivanju mehanske energije iz druge oblike energije

Motor (tudi pogonski stroj) je stroj, ki pretvarja notranjo in tlačno energijo v mehansko delo. Pri uporabi besede motor brez predpone, se ta izraz napogosteje uporablja za motor z notranjim zgorevanjem. Poleg motorja z notranjim zgorevanjem pa obstajajo še druge vrste motorjev, kot so: električni, pnevmatski, hidravlični in drugi. Motor je tudi pogovorni izraz za motocikel.

Animacija prikazuje štiri faze štiritaktnega motorja - Cikel motorjev z notranjim zgorevanjem :
1. indukcijsko (vstop goriva)
2. kompresijo
3. vžig (gorivo in izgorevanje)
4. emisij (izčrpavanje)