Romuni

Romuni (romunsko români; zgodovinsko rumâni) so etnična skupina/narod, ki predstavlja večinsko prebivalstvo Romunije in Moldavije (kjer se nazivajo Moldavci); obe državi imata še večje število manjšin, pri čemer so tudi Romuni manjšina v nekaterih sosednjih državah.

Romuni
Vlad Tepes 002.jpg Tristan Tzara.jpg Nicolae Ceaușescu.jpgStefan cel Mare.jpg Carol I of Romania king.jpg
Eminescu.jpg
Drakula • Tzara • Ceaușescu • Štefan Veliki • Karel I. •
Eminescu
Regije z večjim številom pripadnikov
Zastava Romunije Romunija
Jeziki
romunščina
Sorodne etnične skupine
Moldavijci (Moldavci), Aromuni, Meglenoromuni, Istroromuni in drugi neolatinsko govoreči narodi
Območje poselitve Romunov na Balkanu (zeleno)