Številski sestavi
arabske številke
armenske številke
babilonske številke
cirilske številke
d'nijevske številke
egipčanske številke
grške številke
hebrejske številke
indijske številke
japonske številke
kitajske številke
majevske številke
rimske številke
tajske številke
številke

Arábske števílke so daleč najbolj razširjena oblika simbolizma za predstavitev števil. Arabski številski sistem je mestni desetiški sestav z desetimi različnimi glifi, ki predstavljajo deset števk. »Arabske« jim pravimo zato, ker so v Evropo desetiški sistem prinesli Arabci.

arabske številke
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

arabsko-indijske
 

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

vzhodno arabsko-indijske
(perzijske in urdu)

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

devanāgarī
(hindujske)

vzhodna Nāgarī
 

gurmuško-pandžabska pisava
 

gudžaratska pisava
 

tamilske