1. ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije

1. ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je bila ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije, ki je delovala med letoma 1947 in 1950.

Člani uredi

Skupščino je sestavljalo 120 poslancev.

Odbori uredi

  • Zakonodajni odbor
  • Odbor za gospodarski načrt in finance
  • Mandatno-imunitetni odbor
  • Administrativni odbor
  • Odbor za prošnje in pritožbe

Glej tudi uredi