Zvezni izvršni svet SFRJ

(Preusmerjeno s strani Zvezni izvršni svet)

Zvezni izvršni svet (srbskohrvaško: Savezno izvršno vijeće, kratica SIV oz. slovenska ZIS) je bil izvršni organ zvezne skupščine FLRJ oz. SFRJ (oz. de facto vlada SFRJ) od leta 1953, ko je z ustavnim zakonom nadomestil vlado FLRJ. Člane ZIS je volila skupščina FLRJ/SFRJ.

Presedniki zveznega izvršnega svetaUredi

Podpredsedniki ZIS iz SlovenijeUredi

Člani ZISUredi

Organi zveznega izvršnega svetaUredi

Stalne komisije zveznega izvršnega sveta so bile:

 • koordinacijska komisija,
 • komisija za vprašanja družbene ureditve,
 • komisija za družbeno planiranje in razvoj,
 • komisija za tekočo ekonomsko in socialno politiko
 • komisija za družbenopolitična in organizacijska vprašanja,
 • komisija za zunanje zadeve,
 • komisija za koordinacijo ekonomskega sodelovanja med Jugoslavijo in EGS in EFTA,
 • komisija za koordinacijo sodelovanja med Jugoslavijo in svetom za vzajemno ekonomsko pomoč,
 • komisija za sodelovanje med Jugoslavijo in OECD,
 • komisija za ekonomske odnose z deželami v razvoju,
 • komisija za kadrovska vprašanja,
 • komisija za proračunska vprašanja,
 • komisija za vprašanja proizvodnje in oborožitve in vojne opreme,
 • komisija za obrambne priprave zveznih organov,
 • komisija za odnose z verskimi skupnostmi.

Medrepubliški komiteji zveznega izvršnega sveta so bili:

 • Medrepubliški komite za planiranje in razvoj
 • Medrepubliški komite za tržišče
 • Medrepubliški komite za finance
 • Medrepubliški komite za zunanjetrgovinski in devizni sistem

Svetovalna telesa zveznega izvršnega sveta za stalno sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi organizacijami so bila:

 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - UNESCO
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - UNICEF
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z mednarodnimi zdravstvenimi organizacijami
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - FAO
 • Jugoslovanska komisija za zaščito od onesnaževanja morja in notranjih plovnih poti

Svetovalna strokovna telesa zveznega izvršnega sveta so bila:

 • Zvezni ekonomski svet
 • Zvezni planski svet

Glej tudiUredi