Zvezni izvršni svet Socialistične federativne republike Jugoslavije

(Preusmerjeno s strani Zvezni izvršni svet)

Zvezni izvršni svet (srbskohrvaško: Savezno izvršno vijeće, kratica SIV oz. slovenska ZIS) je bil izvršni organ zvezne skupščine FLRJ oz. od 1963 SFRJ (oz. de facto vlada SFRJ) od leta 1953, ko je z ustavnim zakonom nadomestil Vlado FLRJ. Člane ZIS je volila skupščina FLRJ/SFRJ. Z ustavo 1963 je prišlo do ločitve funkcije predsednika SFRJ (Tita), ki je dotlej združeval v svoji osebi vso izvršilno oblast, od funkcije predsednika ZIS oz. zvezne vlade.

Presedniki zveznega izvršnega sveta

uredi

Podpredsedniki ZIS iz Slovenije

uredi

Člani ZIS

uredi

Organi zveznega izvršnega sveta

uredi

Stalne komisije zveznega izvršnega sveta so bile:

 • koordinacijska komisija,
 • komisija za vprašanja družbene ureditve,
 • komisija za družbeno planiranje in razvoj,
 • komisija za tekočo ekonomsko in socialno politiko
 • komisija za družbenopolitična in organizacijska vprašanja,
 • komisija za zunanje zadeve,
 • komisija za koordinacijo ekonomskega sodelovanja med Jugoslavijo in EGS in EFTA,
 • komisija za koordinacijo sodelovanja med Jugoslavijo in svetom za vzajemno ekonomsko pomoč,
 • komisija za sodelovanje med Jugoslavijo in OECD,
 • komisija za ekonomske odnose z deželami v razvoju,
 • komisija za kadrovska vprašanja,
 • komisija za proračunska vprašanja,
 • komisija za vprašanja proizvodnje in oborožitve in vojne opreme,
 • komisija za obrambne priprave zveznih organov,
 • komisija za odnose z verskimi skupnostmi.

Medrepubliški komiteji zveznega izvršnega sveta so bili:

 • Medrepubliški komite za planiranje in razvoj
 • Medrepubliški komite za tržišče
 • Medrepubliški komite za finance
 • Medrepubliški komite za zunanjetrgovinski in devizni sistem

Svetovalna telesa zveznega izvršnega sveta za stalno sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi organizacijami so bila:

 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - UNESCO
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - UNICEF
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z mednarodnimi zdravstvenimi organizacijami
 • Jugoslovanska komisija za sodelovanje z OZN - FAO
 • Jugoslovanska komisija za zaščito od onesnaževanja morja in notranjih plovnih poti

Svetovalna strokovna telesa zveznega izvršnega sveta so bila:

 • Zvezni ekonomski svet
 • Zvezni planski svet

Glej tudi

uredi