Zahodne Karavanke obsegajo zahodni del Karavank. Po Gamsovi pokrajinsko-ekološki členitvi Slovenije spada v Alpsko Slovenijo.

Za razliko od drugih delov Karavank so Zahodne večinoma enotne, saj so le na južnem delu manjše, kratke, a strme grape. Najvišji vrh je Kepa (2139 m).

  • Karel Natek; Marjeta Natek (1998). Slovenija: Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga. COBISS 71395840. ISBN 86-11-15348-0.