Alpska Slovenija je ena izmed pokrajin po Gamsovi pokrajinsko-ekološki členitvi Slovenije.

Kamnine uredi

Alpska Slovenija je skoraj v celoti iz apnenca in dolomita, tako da v tem delu Slovenije prevladuje visokogorski kras.

Delitev uredi

Glede na značilnosti se Alpska Slovenija nadalje deli na:

Gospodarstvo uredi

Zaradi geografskih značilnosti tu prevladuje govedoreja (mlečna in mesna), gozdarstvo in turizem (predvsem pohodništvo in športni turizem).

Viri uredi

  • Karel Natek; Marjeta Natek (1998). Slovenija: Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga. COBISS 71395840. ISBN 86-11-15348-0.