Tržno komuniciranje

Tržno komuniciranje je skupek dejavnosti. Komuniciranje sestavlja : - oglaševanja, - neposredno trženje, - osebna prodaja, - pospeševanje prodaje, - odnosi z javnostmi.