Théta ali téta (starogrško θήτα: théta; velika črka Θ, mala črka θ ali ϑ) je osma črka grške abecede in ima številčno vrednost 9. Grška črka theta izvira iz feničanske črke tet (Phoenician teth.png). Iz grške črke theta izvira stara cirilična črka fita (Ѳ), ki moderni cirilici ni več v uporabi.

Theta uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V moderni grščini se črka Θ izgovarja kot angleški nezveneči th (npr. v besedi think), zato simbol /θ/ tudi v mednarodni fonetični abecedi predstavlja ta glas.

V stari grščini se je črka Θ izgovarjala kot /tʰ/ (tj. t s pridihom).

PomeniUredi

V antičnih Atenah so uporabljeli črko θ (ki je prva črka besede θάνατος = smrt) kot simbol za smrt, na podoben način kot v današnjem času uporabljamo mrtvaško glavo.

UnicodeUredi

Velika črka Θ mala črka θ mala črka ϑ (varianta)
Unicode UTF-16 U+0398 U+03B8 U+03D1
Ime Unicode Velika grška črka theta Mala grška črka theta Grški simbol theta
Koda HTML Θ θ ϑ
Enota HTML Θ θ ϑ

Zunanje povezaveUredi