Teritorialna obramba Republike Slovenije

(Preusmerjeno s strani Teritorialna obramba Slovenije)

Teritorialna obramba Republike Slovenije (tudi Teritorialna obramba Slovenije; TO RS, TOS, TO) je bila predhodnica Slovenske vojske.

Teritorialna obramba Republike Slovenije
Aktivno1990–1994
PripadnostSlovenija Republika Slovenija
Konfliktislovenska osamosvojitvena vojna
Teritorialna obramba socialistične Republike Slovenije
Aktivno1968–1990
Pripadnost Socialistična republika Slovenija

Zgodovina

uredi
 
Postroj 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe v Kočevski reki 17. decembra 1990

Po napadu Sovjetske zveze na Češkoslovaško avgusta 1968 je jugoslovanski politični vrh sprejel doktrino o splošni ljudski obrambi ter sklep o ustanovitvi teritorialnih obramb republik in pokrajin. Teritorialna obramba Socialistične republike Slovenije je bila ustanovljena 20. novembra 1968.[1]

Po zmagi Demosa na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 je zvezna oblast v Beogradu ukazala razorožitev TO Slovenije, vendar ukaza v Sloveniji niso v celoti upoštevali. Veliko orožja je takrat izginilo iz skladišč in je bilo kasneje uporabljeno pri ustanavljanju prvih enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Teritorialna obramba Republike Slovenije je formalno prenehala obstajati leta 1994, z ustanovitvijo Slovenske vojske.

Poveljstvo

uredi

V Sloveniji je bil glavni štab TO ustanovljen 20. novembra 1968. V začetku je bilo poveljstvo skoraj izključno v rokah slovenskih častnikov, po letu 1974 pa je vse več vodilnih položajev v TO prešlo v roke srbskih častnikov JLA. Razlog za to je bilo vse večje nezaupanje v TO s strani srbskih politikov, ki so se bali demokratičnih gibanj v nekaterih republikah.[navedi vir]

 
Prisega prvih slovenskih nabornikov na Igu, 2. junij 1991

V letu 1990 je Slovenija ustanovila nov štab TO. Sprejete so bile nove insignije, maja 1991 pa sta bila odprta prva učna centra za usposabljanje vojaških obveznikov na Igu pri Ljubljani in Pekrah pri Mariboru. 2. junija 1991 je prisegla prva generacija slovenskih vojakov.

Poveljniki[2]
Načelniki štaba[2]
Politični komisarji štaba[2]

Organizacija

uredi

Poveljevalni jezik v TO je bil slovenski, TO pa je bila organizirana v obliki odredov ter brigad kot pomožna udarna sila JLA.

V času drugega razvojnega obdobja TO RS (1975-80) so bili na podlagi v letu 1974 sprejetih zveznih zakonov: Zakona o ljudski obrambi, Zakona o vojaški obveznosti in Zakona o službi v oboroženih silah ter leta 1976 sprejetega republiškega Zakona o splošnem ljudskem odporu ustanovljeni Občinski štabi Teritorialne obrambe (OŠTO)[3] Ustanovljenih je bilo 60 OŠTO, in sicer:

 • Občinski štab teritorialne obrambe Ajdovščina
 • Občinski štab teritorialne obrambe Brežice
 • Občinski štab teritorialne obrambe Celje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Cerknica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Črnomelj
 • Občinski štab teritorialne obrambe Domžale
 • Občinski štab teritorialne obrambe Dravograd
 • Občinski štab teritorialne obrambe Gornja Radgona
 • Občinski štab teritorialne obrambe Hrastnik
 • Občinski štab teritorialne obrambe Idrija
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ilirska Bistrica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Izola
 • Občinski štab teritorialne obrambe Jesenice
 • Občinski štab teritorialne obrambe Kamnik
 • Občinski štab teritorialne obrambe Koper
 • Občinski štab teritorialne obrambe Kočevje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Kranj
 • Občinski štab teritorialne obrambe Krško
 • Občinski štab teritorialne obrambe Laško
 • Občinski štab teritorialne obrambe Lenart
 • Občinski štab teritorialne obrambe Lendava
 • Občinski štab teritorialne obrambe Litija
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljubljana-Bežigrad
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljubljana-Center
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljubljana-Moste-Polje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljubljana-Vič-Rudnik
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljubljana-Šiška
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ljutomer
 • Občinski štab teritorialne obrambe Logatec
 • Občinski štab teritorialne obrambe Maribor
 • Občinski štab teritorialne obrambe Metlika
 • Občinski štab teritorialne obrambe Mozirje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Murska Sobota
 • Občinski štab teritorialne obrambe Nova Gorica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Novo mesto
 • Občinski štab teritorialne obrambe Grosuplje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ormož
 • Občinski štab teritorialne obrambe Piran
 • Občinski štab teritorialne obrambe Postojna
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ptuj
 • Občinski štab teritorialne obrambe Radlje ob Dravi
 • Občinski štab teritorialne obrambe Radovljica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ravne na Koroškem
 • Občinski štab teritorialne obrambe Ribnica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Sevnica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Sežana
 • Občinski štab teritorialne obrambe Slovenj Gradec
 • Občinski štab teritorialne obrambe Slovenska Bistrica
 • Občinski štab teritorialne obrambe Slovenske Konjice
 • Občinski štab teritorialne obrambe Šentjur pri Celju
 • Občinski štab teritorialne obrambe Škofja Loka
 • Občinski štab teritorialne obrambe Šmarje pri Jelšah
 • Občinski štab teritorialne obrambe Tolmin
 • Občinski štab teritorialne obrambe Trbovlje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Trebnje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Tržič
 • Občinski štab teritorialne obrambe Velenje
 • Občinski štab teritorialne obrambe Vrhnika
 • Občinski štab teritorialne obrambe Zagorje ob Savi
 • Občinski štab teritorialne obrambe Žalec

OŠTO so bili ukinjeni v veliki reorganizaciji TO RS v aprilu/maju 1991 v skladu z Zakonom o obrambi in zaščiti, ki je bil sprejet 29. marca 1991 in stopil v veljavo 14. aprila istega leta.[4] 30. aprila so bili ukinjeni občinski štabi in naslednji dan (1. maja) ustanovljeni območni štabi.[5]

 • 21. območni štab
 • 23. območni štab
 • 25. območni štab
 • 27. območni štab
 • 31. območni štab
 • 33. območni štab
 • 35. območni štab
 • 41. območni štab
 • 43. območni štab
 • 45. območni štab
 • 47. območni štab
 • 51. območni štab
 • 53. območni štab
 • 55. območni štab
 • 57. območni štab
 • 61. območni štab
 • 63. območni štab
 • 71. območni štab
 • 73. območni štab
 • 75. območni štab
 • 77. območni štab
 • 79. območni štab
 • 81. območni štab
 • 83. območni štab
 • 85. območni štab
 • 87. območni štab
 • 89. območni štab

Po letu 1990 je bila TO organizirana kot samostojna vojska v skladu z ustavo RS, ki je bila sprejeta že leta 1990.

Viri in opombe

uredi
 1. Tomaž Kladnik: "Nastanek TO Slovenije", Revija Obramba (november 2008), 4.
 2. 2,0 2,1 2,2 Mirko Munda: Beograjska spletka (Večer: 2001), 52-53.
 3. Boris Bolfek, "Teritorialna obramba kot oblika vojaške organizacije." magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 2010, s. 58, 59.
 4. Uradni-list.si - Uradni list Republike Slovenije (XLVIII, št. 15), 6. april 1991.
 5. ZVVS.si - Ministrstvu za obrambo in Generalštabu Slovenske vojske za podelitev bojnih zastav[mrtva povezava]

Glej tudi

uredi