Teološka fakulteta v Ljubljani

(Preusmerjeno s strani Teološka fakulteta Ljubljana)

Teološka fakulteta v Ljubljani (uradno: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; kratica TEOF/TeoF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani. Je edina teološka visokošolska ustanova v Sloveniji; poleg osnovne enote v Ljubljani (ki se nahaja v zgradbi Alojzijevišča na Poljanski cesti 4) ima še ločeno enoto v Mariboru (ki se nahaja v Andreanumu).

Alojzijevišče v Ljubljani

Veliki kancler fakultete je trenutni ljubljanski nadškof in metropolit (trenutno msgr. Stane Zore OFM), medtem ko je dekan Janez Vodičar. Fakulteta izdaja znanstveni reviji Bogoslovni vestnik in Edinost in dialog, publikacije pa v zbirkah Acta ecclesiastica Sloveniae, Acta theologica Sloveniae, Znanstvena knjižnica in Priročniki.

Zgodovina uredi

Kot ena izmed petih fakultet, ustanoviteljic Univerze v Ljubljani, je bila ustanovljena leta 1919. Med letoma 1949 in 18. novembrom 1992 je bila zaradi takratnega režima izključena iz univerze in hkrati izgubila status državne ustanove.

Magna charta Facultatis uredi

Teološka fakulteta, ki ima svoje korenine v srednjeveških samostanskih in katedralnih sholah ter najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi na Univerzi v Ljubljani ena od petih ustanovnih fakultet. Njen predhodnik je bil jezuitski kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih 1601 do 1773, vrsta drugih redovnih visokih šol in škofijske teološke šole.

Kot ob svojih začetkih želi Teološka fakulteta tudi na pragu tretjega tisočletja ob stalni skrbi za kvaliteto pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju v njej.

Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje.

Kot katoliška fakulteta sledi avtoriteti cerkvenega učiteljstva in skrbi za intelektualno pripravo kandidatov za duhovništvo ter laiških sodelavcev in sodelavk v Cerkvi in širši družbi.

Dekani uredi

Organizacija uredi

Katedre
Inštituti

Zaslužni predavatelji in slušatelji uredi

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi