Poljanska cesta, Ljubljana

ulica v Ljubljani

Poljanska cesta je ena najstarejših in daljših cest na Poljanah v Ljubljani.

Poljanska cesta, Ljubljana
Poimenovana poPoljane
VzdrževalecMestna občina Ljubljana
LegaSlovenija Slovenija
Grb Mestne občine Ljubljana Mestna občina Ljubljana
OdKrižišče s Krekovim trgom
DoKrižišče s Hradeckega cesto in Litijsko cesto

Zgodovina uredi

Cesta je prvič omenjena v popisu ulic, cest in trgov iz leta 1877 kot Polanastrasse.[1]

Urbanizem uredi

Cesta se prične na križišču s Krekovim trgom in poteka do križišča s Hradeckega cesto in Litijsko cesto.

Na cesto se (od zahoda proti vzhodu) povezujejo naslednje ceste: Kapiteljska (sever), Barvarska steza (sever), Strossmayerjeva (jug), Ulica Janeza Pavla II. (jug), Gestrinova (sever), Rozmanova (sever), Zarnikova (jug), Ambrožev trg (sever), Roška (jug), Živinozdravska (sever), Kapusova (jug), Potočnikova (sever), Mesarska (jug), Glonarjeva (sever) in Turnsko nabrežje (sever).

Od glavne ceste se odcepijo deli ceste, ki nosijo isto ime:

  • na križišču s Mesarsko cesto pravokotno na glavno cesto se odcepi en slepi krak ceste proti severu,
  • po križišču s Glovarjevo cesto se proti severu odcepita dva kraka ceste; vzhodni od teh dveh nato prehaja v Koblarjevo ulico.

Pomembnejši objekti, zgradbe in ustanove uredi

Javni potniški promet uredi

Po Poljanski cesti potekajo trase več mestnih avtobusnih linij (2, 5, N5, 13, 20 in 20Z). Skupaj je na vsej cesti 5 postajališč mestnega potniškega prometa.

Postajališča MPP uredi

smer zahod - vzhod

postajališče št. linije
502012 Poljanska 2, 13, 20, 20Z
502014 Ambrožev trg 2, 5, N5, 13, 20, 20Z
502022 Roška 5, N5, 13
402061 Gornje Poljane 5, N5, 13
403032 Pod Golovcem 13

smer vzhod - zahod

postajališče št. linije
403031 Pod Golovcem 13
402061 Gornje Poljane 5, N5, 13
502013 Ambrožev trg 2, 5, N5, 13, 20, 20Z
502011 Poljanska 2, 13, 20, 20Z

Galerija slik uredi

Viri in opombe uredi

  1. Valenčič, Vlado. (1989). Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, str. 64. (COBISS)

Glej tudi uredi