Studia litteraria je zbirka monografij in tematskih zbornikov, ki jih izdaja Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. Pokriva področje slovenske in primerjalne literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij z drugimi družbenimi in umetnostnimi področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede. Zbirka s prvo izdajo leta 2004 trenutno šteje 27 enot.

Izdaje Studie litterarie
Leto Naslov Urednik ali avtor COBISS ISBN
2021 Razprave o sodobni slovenski literaturi Varja Balžolorsky Antić (COBISS) ISBN 978-961-05-0542-6
2020 Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu Alenka Koron

Andrej Leben

(COBISS) ISBN 978-961-05-0440-5
2019 Lirski subjekt. Rekonceptualizacija Varja Balžolorsky Antić (COBISS) ISBN 978-961-05-0153-4
2018 Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne Darko Dolinar (COBISS) ISBN 978-961-05-0131-2
2016 Stanko Vraz in nacionalizem : od narobe Katona do narobe Prešerna Andraž Jež (COBISS) ISBN 978-961-254-942-8
2016 Kulturni svetniki in kanonizacija Bojan Baskar (COBISS) ISBN 978-961-254-931-2
2016 Christopher Marlowe, kanonični odpadnik Andrej Zavrl (COBISS) ISBN 978-961-254-885-8
2016 Prostori slovenske književnosti več avtorjev

u. Marko Juvan

(COBISS) ISBN 978-961-254-866-7
2014 Sodobna teorija pripovedi Alenka Koron
2012 Svetovne književnosti in obrobja Morana Čale - Knežević

u. Marko Juvan

(COBISS) ISBN 978-961-254-398-3

ISBN 978-961-05-0401-6

2012 Slovenska kratka proza 1919–1929 Gregor Kocijan (COBISS) ISBN 978-961-254-370-9
2011 Minimalizem in sodobna slovenska proza Andreja Perić Jezernik (COBISS) ISBN 978-961-254-295-5
2011 Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v

literarni vedi, humanistiki in družboslovju

Alenka Koron

Andrej Leben

(COBISS) ISBN 978-961-254-263-4

ISBN 978-961-05-0386-6

2010 Zoisova literarna republika: Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov Luka Vidmar (COBISS) ISBN 978-961-254-231-3

ISBN 978-961-05-0399-6

2010 Razumevanje jezikov književnosti Ivan Verč (COBISS) ISBN 978-961-254-214-6
2009 Renesansa alegorije: Alegorija, simbol, fragment Jelka Kernev Štrajn (COBISS) ISBN 978-961-254-119-4
2008 Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja Vita Žerjal Pavlin (COBISS) ISBN 978-961-254-097-5

ISBN 978-961-05-0302-6

2008 Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk Darko Dolinar

Marko Juvan

(COBISS) ISBN 978-961-254-089-0

ISBN 978-961-05-0310-1

2007 Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: Kritični pregled Tomo Virk (COBISS) ISBN 978-961-254-044-9
2007 Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji Peter Svetina (COBISS) ISBN 978-961-254-029-6

ISBN 978-961-05-0297-5

2007 Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca

v slovenskem literarnem sistemu

Marijan Dović (COBISS) ISBN 978-961-254-028-9

ISBN 978-961-05-0320-0

2007 Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945) Tone Smolej (COBISS) ISBN 978-961-254-015-9
2005 Slovenski literarni prevod (1550–2000) Majda Stanovnik (COBISS) ISBN 961-6568-11-6
2005 Nova zaveza in slovenska literatura Vid Snoj (COBISS) ISBN 961-6568-06-X
2005 Znanstvene izdaje in elektronski medij: Razprave Matija Ogrin (COBISS) ISBN 961-6568-00-0

ISBN 978-961-05-0331-6

2004 Sistemske in empirične obravnave literature Marijan Dović (COBISS) ISBN 961-6500-57-0
2004 Literarna kritika: Termin, geneza, teorija Drago Šega (COBISS) ISBN 961-6500-56-2

Viri in zunanje povezave uredi