Stefanova enačba

enačba odvisnosti debeline ledenega pokrova od različnih temperatur zmrzovanja, oziroma odtajanja.

Stefanova enačba v glaciologiji, gradbeništvu, oceanografiji, hidrologiji in geomorfologiji opisuje odvisnost debeline ledenega pokrova od različnih temperatur zmrzovanja, oziroma odtajanja:

kjer je:

  • – razdalja med površino in vmesnim delom med odtaljenim in zmrznjenim območjem,
  • toplotna prevodnost zgornjega nezmrznjenega območja,
  • – površinski indeks zmrzovanja / odtajanja:

Imenuje se po Jožefu Stefanu, ki jo je izpeljal leta 1891. Posebej v poenostavljeni različici pravi, da je pričakovana debelina prirastka ledu sorazmerna s kvadratnim korenom števila stopinjskih dni pod zmrziščem (FDD).

Arkadij Georgijevič Kolesnikov je leta 1946 pri svojem modelu taljenja ledu upošteval tudi vpliv spremenljivega pokrova snega.

Glej tudiUredi

ViriUredi

  • Freitag, Dean R.; McFadden, Terry T (1997), Introduction to Cold Regions Engineering, ASCE Publications, str. 166–169, ISBN 0-7844-0006-7
  • Kurylyk, Barret L.; Hayashi, Masaki (30. september 2015), "Improved Stefan Equation Correction Factors to Accommodate Sensible Heat Storage during Soil Freezing or Thawing", Permafrost and Periglacial Processes, doi:10.1002/ppp.1865
  • Leahey, D. M. (april 1966). Heat exchange and sea ice growth in Arctic Canada (magistrska naloga). Oddelek za meteorologijo, Univerza McGill, Montreal.
  • Stefan, Jožef (1891), "Ueber die Theorie der Eisbildung, insbesondere über die Eisbildung im Polarmeere" [O teoriji nastanka ledu, posebno še o nastanku ledu v polarnem morju], Sitz Ber Kais Akad Wiss Wien, 98 (II a): 965–983, doi:10.1002/andp.18912780206; tudi Monatshefte der Mathematik und Physik, zvezek 1, str. 1–5, 1890; WA 42, str. 625, 1891 (1889) in Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge, 42 (2), str. 269–286 (1891).
  • Stefan's formula v McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms pri Answers.com (arhivirano) (angleško)