Srédnja vrédnost je v matematiki vrednost, ki se nanaša na osrednjo težnjo niza podatkov. Na ta način prikazuje tipične predstavnike populacije (niza podatkov). Sredin, ki jih je mogoče izbrati kot mero srednje vrednosti, je v opisni statistiki mnogo. Najbolj poznana sredina je povprečje ali aritmetična sredina.

Primerjava srednjih vrednosti dveh porazdelitev z različnima koeficientoma simetrije (rdeče: modus, zeleno: mediana, modro: aritmetična sredina)

Obstaja pa tudi več drugih srednjih vrednosti, ki se razlikujejo glede na računski postopek, tip podatkov in namen, zaradi katerega je srednja vrednost iskana, med drugim: