Sferna spirala

vrsta sferne krivulje

Sferna spirala je sferna krivulja, ki jo opravi telo, ki se giblje od južnega proti severnemu polu sfere in pri tem tvori stalni kot (ne pa pravi kot) s poldnevniki.

Posebna oblika sferne spirale je loksodroma.

Parametrična oblika enačbe sferne spirale je

.

kjer je

Ukrivljenost je enaka

Vzvoj pa je

.

VirUredi

Kot vir sta bila uporabljena članka na MathWorld in WolpframAlpha.