Seznam prešernoslovcev

seznam Wikimedije

Seznam prešernoslovcev. (Glej še: France Prešeren in Prešernoslovje)

CUredi

Henry R. Cooper -

GUredi

Pavel Grošelj -

HUredi

Miran Hladnik -

JUredi

Marko Juvan -

KUredi

France Kidrič - Janko Kos (literarni zgodovinar) -

LUredi

Fran Levstik -

MUredi

Boris Merhar -

OUredi

Anton Oven -

PUredi

Anton Pace - Boris Paternu - Luka Pintar - Avgust Pirjevec - Tone Pretnar -

SUredi

Peter Scherber - Anton Slodnjak-

ZUredi

Črtomir Zorec -