Seznam poslancev Državnega zbora Republike Slovenije (1996–2000)

seznam Wikimedie

Seznam poslancev 2. državnega zbora Republike Slovenije (1996-2000). Državni zbor se je oblikoval 27. 11. 1996.

Seznam

uredi
Ime in priimek Stranka
Anton Anderlič LDS
Jože Avšič LDS
Josip Bajc SLS+SKD[1]
Roberto Batelli poslanec italijanske narodne skupnosti
Igor Bavčar LDS
Anton Bergauer SLS+SKD[1]
Richard Beuermann LDS
Samo Bevk ZLSD
Ivan Božič SLS+SKD[2]
Stanislav Brenčič SLS+SKD[1]
Franc But SLS+SKD[1]
Janez Cimperman SDS
Vida Čadonič Špelič SLS+SKD[2]
Franc Čebulj SDS
Vladimir Čeligoj SDS
Anton Delak DeSUS
Vincencij Demšar SLS+SKD[2]
Polonca Dobrajc samostojna poslanka[3]
Metod Dragonja LDS
Janez Drnovšek LDS
Geza Džuban LDS
Andrej Fabjan SLS+SKD[1]
Slavko Gaber LDS
Mario Gasparini LDS
Andrej Gerenčer LDS
Leon Gostiša SLS+SKD[1]
Benjamin Henigman SLS+SKD[2]
Franc Horvat ZLSD
Peter Hrastelj SLS+SKD[1]
Helena Hren Vencelj SLS+SKD[2]
Ivo Hvalica SDS
Jožef Jagodnik ZLSD
Roman Jakič LDS
Branko Janc LDS
Janez Janša SDS
Franc Jazbec SDS
Zmago Jelinčič SNS
Miran Jerič LDS
Jožef Jerovšek SDS
Aurelio Juri ZLSD
Jelko Kacin LDS
Franc Kangler SLS+SKD[1]
Mirko Kaplja LDS
Ivan Kebrič DeSUS
Branko Kelemina SDS
Štefan Klinc SLS+SKD
Bojan Kontič ZLSD
Janez Kopač LDS
Jožef Košir LDS
Alojz Kovše LDS
Janez Kramberger SLS+SKD[1]
Majda Ana Kregelj Zbačnik SDS
Rafael Kužnik SNS
Maksimiljan Lavrinc LDS
Darja Lavtižar Bebler LDS
Jože Lenič LDS
Peter Lešnik SNS
Zoran Lešnik DeSUS
Miroslav Luci SDS
Jurij Malovrh SLS+SKD[2]
Aleksander Merlo LDS
Janez Mežan SDS
Rudolf Moge LDS
Miroslav Mozetič SLS+SKD[2]
Jože Možgan SLS+SKD[1]
Darinka Mravljak SLS+SKD[1]
Eda Okretič Salmič samostojna poslanka[4]
Borut Pahor ZLSD
Anton Partljič LDS
Sašo Peče SNS
Janez Per SLS+SKD
Rudolf Petan SDS
Alojz Peterle SLS+SKD[2]
Peter Petrovič LDS
Janez Podobnik SLS+SKD[1]
Marjan Podobnik SLS+SKD[1]
Franc Potočnik SLS+SKD[1]
Miran Potrč ZLSD
Maria Pozsonec poslanka madžarske narodne skupnosti
Jakob Presečnik SLS+SKD[1]
Ciril Pucko samostojni poslanec[5]
Franc Pukšič SDS
Ciril Metod Pungartnik LDS
Izidor Rejc SLS+SKD[2]
Ciril Ribičič ZLSD
Franc Rokavec SLS+SKD[1]
Nikolaj Rožič LDS
Pavel Rupar SDS
Marijan Schiffrer SLS+SKD[2]
Nada Skuk SLS+SKD[2]
Ciril Smrkolj SLS+SKD[1]
Boris Sovič ZLSD
Stana Stopar LDS
Jožef Školč LDS
Bogomir Špiletič SDS
Jožef Špindler LDS
Davorin Terčon LDS
Zoran Thaler LDS
Branko Tomažič SLS+SKD[1]
Herman Tomažič LDS
Vili Trofenik SLS+SKD[1]
Janko Veber ZLSD
Alojz Vesenjak SLS+SKD[1]
Irena Virant SDS
Franc Zagožen SLS+SKD[1]
Jože Zagožen SDS
Bogomir (Mirko) Zamernik SDS
Jožef Zimšek LDS
Franc Žnidaršič DeSUS

Opombe

uredi
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 do 6.6.2000 poslanska skupina SLS
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 do 6.6.2000 poslanska skupina SKD
  3. do 7.6.2000 poslanska skupina SNS
  4. do 7.6.2000 poslanska skupina DeSUS
  5. do 8.1.1997 poslanska skupina SKD