Seznam osebnosti iz Občine Braslovče

Seznam osebnosti iz občine Braslovče vsebuje osebnosti, ki so se tu rodile, umrle ali delovale.

Občina Braslovče je sestavljena iz 22 naselij: Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Kamenče, Letuš, Male Braslovče, Orla vas, Parižlje, Podgorje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zakl in Zgornje Gorče. Največ osebnosti prihaja iz področja religije, politike in uprave.

PolitikaUredi

BorciUredi

ReligijaUredi

UpravaUredi

PlemstvoUredi

KulturaUredi

 • Felicijan Globočnik, pisatelj, duhovnik (1810, Braslovče – 1873, Griže, Žalec), prijateljeval je z Antonom Martinom Slomškom. (SB)
 • Franc Kosar, pisatelj, duhovnik, stolni dekan (1823, Braslovče – med 10. junijem 1894 in 11. junijem 1894, Ika Hrvaška), Slomškov učenec.
 • Franc Suher, likovni pedagog, strokovni pisec (1861, Huda Jama – 1944, Ljubljana) (OSP)
 • Stanko Virant, časnikar, urednik (1890, Gomilsko – 1971, Gomilsko) (OSP)
 • Meta Rainer, učiteljica, pesnica, prevajalka (1904, Ptujska Gora – 1995 Polzela), živela in delovala je v Braslovčah. Med 2. svetovno vojno jo je okupator odpeljal iz Braslovč, po pol leta pa se je tudi vrnila nazaj. (OSP)
 • Jaka Slokan, časnikar, kmetijski pisec (1909, Spodnje Gorče – 1982, Ljubljana) (SB)
 • Dušan Ludvik, bibliotekar, germanist, prevajalec, univerzitetni profesor (1914, Braslovče – 2001, Ljubljana), med leti 1944 do 1954 je bil zaposlen v NUK-u, kjer je opravljal delo bibliotekarja, hkrati pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani predaval nemško zgodovinsko slovnico. (OSP)
 • Zdravko Prislan, bibliotekar (?, ? – ?, ?), med vojno je uredil knjižnico, seznam knjig in zbral veliko število izposojenih oz. izgubljenih knjig.
 • Anica Brišnik, pevka, režiserka, organizatorka (?, ? – ?, ?), vodila dramsko skupino v letih od 1976 do 1988.
 • Karel Virant, ustanovitelj zbora, vodja zbora (?, ? – ?, ?), leta 1959 je ustanovil moški pevski zbor.
 • Ivan Dobnik, pesnik, prevajalec, esejist, samostojni kulturni delavec (1960, Celje), živi in ustvarja v Ljubljani in Šmatevžu.
 • Jolanda Železnik, bibliotekarka, direktorica, ekonomistka (1965, Celje), delovala je v samostojnem zavodu Medobčinska matična knjižnica Žalec, ki je leta 2002 zajemal občine Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec). V lokalnem okolju je znana kot stalna sodelavka kulturnih društev, organizacij, ustanov in svetov. (OSP)

ŠolstvoUredi

GeografijaUredi

ŠportUredi

GospodarstvoUredi

 • Simon Kukec, pivovar (1838, Povir pri Sežani – 1910, Žalec), "oče Laškega piva". Za občino Braslovče je pomemben zaradi turizma, saj je v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva predstavljen kot pomembna osebnost.
 • Ala Adamia, marketinška menedžerka, zdravnica, prostovoljka (?, Romunija), predsednica združenja Migrena, deluje v Braslovčah in Polzeli, žena Jožefa Drofenika.

GlasbaUredi

Viri in literaturaUredi

 • Slovenska biografija [1]
 • Obrazi slovenskih pokrajin [2]
 • Visit Braslovče, kulturne znamenitosti [3]
 • Spletna stran gradovi.net [4]
 • Spletna stran mojaobcina.si [5]
 • Raziskovalna naloga Mladi raziskovalci Po poteh spominov druge svetovne vojne v Braslovčah [6]