Seznam odlikovanj SFRJ

seznam Wikimedie

Seznam odlikovanj SFRJ.

R.št. Odlikovanje Slika Ustanovljeno Rang
1. Red jugoslovanske zvezde
 • Red jugoslovanske velike zvezde
 • 1. februar 1954.
  1.
 • Red jugoslovanske zvezde na lenti
 • 6.
 • Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem
 • 14.
 • Red jugoslovanske zvezde na ogrlici
 • 24.
  2. Red svobode
  12. junij 1945.
  2.
  3. Red narodnega heroja
  15. avgust 1943.
  3.
  4. Red junaka socialističnega dela
  8. december 1948.
  4.
  5. Red ljudske osvoboditve
  15. avgust 1943.
  5.
  6. Red vojne zastave
  29. december 1951.
  7.
  7. Red jugoslovanske zastave
 • Red jugoslovanske zastave na lenti (I. red)
 • 26. november 1947.
  8.
 • Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem (II. red)
 • 14. november 1955
  19.
 • Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na ogrlici (III. red)
 • 26. november 1947.
  28.
 • Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo (IV. red)
 • 32.
 • Red jugoslovanske zastave s srebrnim vencem (V. red)
 • 35.
  8. Red partizanske zvezde
 • Red partizanske zvezde z zlatim vencem (I. red)
 • 15. avgust 1943.
  9.
 • Red partizanske zvezde s srebrnim vencem (II. red)
 • 17.
 • Red partizanske zvezde s puškama (III. red)
 • 29.
  9. Red Republike
 • Red Republike z zlatim vencem( I. red)
 • 2. julij 1960.
  10.
 • Red Republike s srebrnim vencem (II. red)
 • 18.
 • Red Republike z bronastim vencem (III. red)
 • 27.
  10. Red zaslug za ljudstvo
 • Red zaslug za ljudstvo z zlato zvezdo (I. red)
 • 9. junij 1945.
  11.
 • Red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki (II. red)
 • 20.
 • Red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo (III. red)
 • 30.
  11. Red bratstva in enotnosti
 • Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem (I. red)
 • 15. avgust 1943.
  12.
 • Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (II. red)
 • 21.
  12. Red ljudske armade
 • Red ljudske armade z lovorjevim vencem (I. red)
 • 29. december 1951.
  13.
 • Red ljudske armade z zlato zvezdo (II. red)
 • 22.
 • Red ljudske armade s srebrno zvezdo (III. red)
 • 31.
  13. Red dela
 • Red dela z rdečo zastavo (I. red)
 • 1. maj 1945.
  15.
 • Red dela z zlatim vencem (II. red)
 • 25.
 • Red dela s srebrnim vencem (III. red)
 • 33.
  14. Red za vojaške zasluge
 • Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo (I. red)
 • 29. december 1951.
  16.
 • Red za vojaške zasluge z zlatimi meči (II. red)
 • 26.
 • Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči (III. red)
 • 34.
  15. Red za hrabrost
  15. avgust 1943..
  23.