Red dela je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo posameznikom, organizacijam združenega dela in drugim organizacijam in enotam oboroženih sil SFRJ za posebne zasluge, ki so jih dosegli v gospodarstvu in za delo, ki je bilo posebnega pomena za napredek države v drugih družbenih dejavnostih.

Red se je delil na:

  • red dela z rdečo zastavo (pred 1. marcem 1961 red dela I. stopnje) , ki je bil po rangu na 15. mestu,
  • red dela z zlatim vencem (pred 1. marcem 1961 red dela II. stopnje), ki je bil po rangu na 25. mestu,
  • red dela s srebrnim vencem (pred 1. marcem 1961 red dela III. stopnje), ki je bil po rangu na 33. mestu med jugoslovanskimi odlikovanji.

Viri uredi

  • Odlikovanja v SFRJ, Uradni list SRFJ, Beograd, 1977