Red za vojaške zasluge

jugoslovanski vojaški red

Red za vojaške zasluge je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo voditeljem enot oboroženih sil SFRJ, ki so s svojim zgledom in spretnostjo pri delu v svoji enoti razvijali stalno vnemo za uresničevanje postavljenih nalog, ali ki so ustvarili v enoti ali zavodu pogoje za izredno dobre uspehe ali so se odlikovali s takimi starešinskimi in vojaškimi lastnostmi, da so drugim vzgled.

Red se je podeljeval tudi civilnim osebam v enotah oboroženih sil SFRJ ter posameznikom v organizacijah združenega dela in drugih organizacijah, ki so razvijali s svojim zgledom in spretnostjo pri delu stalno vnemo in dosegali izredne uspehe pri uresničevanju nalog posebnega neposrednega pomena za narodno obrambo.


Delil se je na:

  • red za vojaške zasluge z veliko zvezdo (pred 1.3.1961 red za vojaške zasluge I. stopnje) , ki je bil po rangu na 16. mestu,
  • red za vojaške zasluge z zlatimi meči (pred 1.3.1961 red za vojaške zasluge II. stopnje), ki je bil po rangu na 26. mestu, in
  • red za vojaške zasluge s srebrnimi meči (pred 1.3.1961 red za vojaške zasluge III. stopnje), ki je bil po rangu na 34. mestu med jugoslovanskimi odlikovanji.


  • Odlikovanja v SFRJ, Uradni list SRFJ, Beograd, 1977