Red zaslug za ljudstvo

Odlikovanja SFRJ

Red jugoslovanske velike zvezde (1954)
Red svobode (1945)
Red narodnega heroja (1943)
Red junaka socialističnega dela (1948)
Red ljudske osvoboditve (1943)
Red jugoslovanske zastave na lenti (1947)
Red vojne zastave (1951)
Red jugoslovanske zvezde na lenti (1954)
Red partizanske zvezde z zlatim vencem (1943)
Red republike z zlatim vencem (1960)
Red zaslug za ljudstvo z zlatim vencem (1945)
Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1943)
Red ljudske armade z lovorjevim vencem (1951)
Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem (1954)
Red dela z rdečo zastavo (1945)
Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo (1951)
Red partizanske zvezde s srebrnim vencem (1943)
Red republike s srebrnim vencem (1960)
Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem (1947)
Red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki (1945)
Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1945)
Red ljudske armade z zlato zvezdo (1951)
Red za hrabrost (1943)
Red jugoslovanske zvezde na ogrlici (1954)
Red dela z zlatim vencem (1945)
Red za vojaške zasluge z zlatimi meči (1951)
Red republike s bronastim vencem (1960)
Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na ogrlici (1947)
Red partizanske zvezde s puškama (1943)
Red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo (1945)
Red ljudske armade s srebrno zvezdo (1951)
Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo (1947)
Red dela s srebrnim vencem (1945)
Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči (1951)
Red jugoslovanske zastave s srebrnim vencem (1947)

Red zaslug za ljudstvo (originalno: red zaslug za narod) je bilo odlikovanje SFRJ, ustanovljeno 9. julija 1945. Red se je podeljeval za »izjemne zasluge v izgradnji socializma in socialističnih samoupravnih odnosov, za organiziranje in krepitev splošne ljudske obrambe, varnosti in neodvisnosti države, kot tudi za zasluge na področju gospodarstva, znanosti in kulture«.

Imel je tri razrede:

  • red zaslug za ljudstvo z zlato zvezdo (do 1961 red zaslug za ljudstvo I. reda), 11. po pomembnosti v hierarhiji odlikovanj SFRJ
  • red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki (do 1961 red zaslug za ljudstvo II. reda), 20. po pomembnosti
  • red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo (do 1961 red zaslug za ljudstvo III. reda), 30. po pomembnosti

Medaljo je oblikoval slikar Đorđe Andrejević Kun. Podeljenih je bilo okoli 4866 redov.

Red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo

ViriUredi

  • Opća enciklopedija. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1980.
  • Prister, Boris (1984). Odlikovanja. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb.