Red ljudske osvoboditve

Red narodne osvoboditve (Red narodne osvododitve; srbohrvaško Orden narodnog oslobođenja) je bilo peto najpomembnejše odlikovanje SFRJ.

Red je z Ukazom o odlikovanjih v NOB 15. avgusta 1943 ustanovil Josip Broz Tito. Predstavljal je odlikovanje za državljanske zasluge, podeljeval pa se je za »posebne zasluge pri organiziranju in vodenju upora ter ustvarjanju in razvijanju Socialistične Federativne Republike Jugoslavije«. Oblikoval ga je kipar Antun Augustinčić leta 1945.

Red se je nosil na levi strani prsi, na obleko pa je bil pritrjen s pomočjo vijaka z matico.

  • Opća enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1980.
  • Boris Prister, Odlikovanja, Povijesni muzej hrvatske, Zagreb, 1984.