Seznam mineralov F-J

seznam Wikimedije

Seznam mineralov F-J vsebuje imena mineralov, sopomenke, rudarska imena ter imena skupin mineralov in trdnih raztopin z začetnicami F, G, H, I in J.

Seznam ni popoln, ker vanj še niso vnešena imena vseh poznanih mineralov, poleg tega pa se stalno odkrivajo novi.

FUredi

 • flogopit (kalijev magnezijev železov manganov alumosilikat, K(Mg,Fe,Mn)3(AlSi3O10)(F,OH)2)
 • florencit-(Ce) (cerijev aluminijev fosfat, CeAl3(PO4)2(OH)6)
 • florencit-(La) (lantanov cerijev aluminijev fosfat, (La,Ce)Al3(PO4)2(OH)6)
 • fluorapatit (kalcijev fluorofosfat, Ca5(PO4)3F)
 • fluorit (kalcijev fluorid, CaF2)
 • fosgenit (svinčev kloro karbonat, Pb2[Cl2 | CO3])
 • frankdiksonit (barijev fluorid, BaF2)

GUredi

 • galenit (svinčev sulfid, PbS)
 • gejlusit (natrijev kalcijev karbonat pentahidrat, Na2Ca(CO3)2•5H2O)
 • getit (železov hidroksi oksid, α-FeOOH)
 • gibsit (hidrargilit, aluminijev hidroksid, Al(OH)3)
 • glauberit (natrijev kalcijev sulfat, Na2Ca(SO4)2)
 • goldmanit (kalcijev vanadijev silikat iz skupine granatov, Ca3V2[SiO4]3)
 • granat (skupina silikatnih mineralov s splošno formulo X3Y2[SiO4]3)
 • grejgit (železov(II,III) sulfid, Fe3S4)
 • grinokit (kadmijev sulfid, CdS)
 • grosular (kalcijev aluminijev silikat iz skupine granatov, Ca3Al2[SiO4]3)
 • grovezit (manganov alumosilikat hidroksid, (Mn5Al)(Si3Al)O10(OH)8)
 • gumit (zmes uranovih oksidov)

HUredi

 • habazit (kalcijev natrijev aluminijev silikat heksahidrat, (Ca,Na2)[Al2Si4O12] • 6H2O)
 • halit (natrijev klorid, NaCl)
 • halkantit (bakrov sulfat hidrat, Cu[SO4] • 5H2O)
 • halkopirit (bakrov železov sulfid, CuFeS2)
 • halkozin (bakrov sulfid, Cu2S)
 • halotrihit (železov aluminijv sulfat hidrat, Fe2+Al2[SO4] • 22H2O)
 • hamozit (železov magnezijev alumosilikat hidrat iz kloritne skupine, (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al[(OH,O)8|AlSi3O10])
 • hanksit (natrijev kalijev sulfat karbonatat, Na22K(SO4)9(CO3)2Cl)
 • hastingsit (NaCa2(Fe2+4Fe3+)Si6Al2O22(OH)2)
 • hematit (železov oksid, Fe2O3)
 • hemimorfit (cinkov hidroksi silikat, Zn4[(OH)2 | Si2O7] • H2O)
 • hialofan (kalijev barijev aluminijev silikat, (K,Ba)[Al(Al,Si)Si2O8])
 • hidrargilit (aluminijev hidroksid, Al(OH)3)
 • hidrocinkit (cinkov hidroksi karbonat,Zn5[(OH)3 | CO3]2)
 • hidrohematit (železov oksid hidroksid, γ-FeO(OH))
 • hidrokalumit (Ca2Al(OH)7 • 2H2O)
 • hipersten (magnezijev železov inosilikat, (MgFe)SiO3)
 • hojlandit (kalcijev aluminijev silikat heksahidrat, Ca[Al2Si7O18] • 6H2O)
 • hrizoberil (berilijev aluminijev oksid, BeAl2O4)
 • hrizokola (bakrov hidrofilosilikat, Cu[SiO3] • nH2O)

IUredi

 • idrijalin (4[C22H14])
 • ilit (kalijev aluminijev hidrogen silikat,(KH3O)Al2(SiAl)4O10(OH)2)
 • irolit (manganov železov hidrogen fosfat tetrahidrat, (Mn,Fe2+)5H2[PO4]4 • 4H2O)

JUredi

 • jantar (C10H16O)
 • jaspis (silicijev dioksid, SiO2)
 • jokokuit (manganov(II) sulfat pentahidrat, MnSO4 • 5H2O)
 • Jadeit (monoklinski alkalni piroksenski mineral kemične formule NaAl[Si2O6])

Glej tudiUredi