Seznam mineralov N-R

seznam Wikimedie

Seznam mineralov N-R vsebuje imena mineralov, sopomenke, rudarska imena ter imena skupin mineralov in trdnih raztopin z začetnicami N, O, P in R.

Seznam ni popoln, ker vanj še niso vnešena imena vseh poznanih mineralov, poleg tega pa se stalno odkrivajo novi.

 • natrit (natrijev karbonat, Na2CO3)
 • natrojarozit {natrijev železov sulfat, NaFe3+
  3
  (OH)6(SO4)2)
 • natrolit (natrijev alumosilikat dihidrat, Na2[Al2Si3O10] • 2H2O)
 • nefelin (natrijev kalijev aluminijev silikat, (Na,K)AlSiO4)
 • neptunit (KNa2Li(Fe2+,Mn)2Ti2[O | Si4O11]2)
 • nimit (kloritni mineral s formulo (Ni,Mg,Fe2+)5Al(AlSi3)O10(OH)8)
 • niningerit (manganov sulfid, MnS)
 • niobit (železov niobijev oksid, Fe2+Nb2O6)
 • nortupit (natrijev magnezijev karbonat klorid, Na3Mg(CO3)2Cl)
 • ogljik (C)
 • oldhamit (kalcijev magnezijev sulfid, (Ca,Mg)S)
 • oligoklaz (kalcijev natrijev alumosilikat iz skupine plagioklazov, (Ca,Na)(Al,Si)4O8 z 10-30% anortita)
 • olivenit (bakrov hidroksi arzenat, Cu2AsO4OH)
 • olivin (magnezijev železov silikat, (Mg,Fe)2[SiO4])
 • opal (hidratizirani silicijev oksid, SiO2 • nH2O)
 • ortoklaz (kalijev aluminijev silikat, KAl[Si3O8]
 • osbornit (titanov nitrid, TiN)
 • otunit (kalcijev uranil fosfat hidrat, Ca[UO2PO4]2 • 8-12 H2O)
 • paligorskit (magnezijev aluminijev silikat hidrat, (Mg,Al)2[OH | Si4O10]) • 4(H2O))
 • pargasit (NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2)
 • penantit (manganov alumosilikat hidroksid, (Mn5Al)(Si3Al)O10(OH)8)
 • pentahidrit (magnezijev sulfat pentahidrat, MgSO4 • 5H2O)
 • peridot (magnezijev železov silikat, (Mg,Fe)2SiO4)
 • periklaz (magnezijev oksid, MgO)
 • perovskit (kalcijev titanov oksid, CaTiO3)
 • pikeringit (hidriran magnezijev aluminijev sulfat, MgAl2(SO4)4•22H2O)
 • pirit (železov sulfid, FeS2)
 • piroksen (silikatni mineral s splošno formulo XYT2O6)
 • piroluzit (manganov oksid, β-MnO2)
 • piromorfit (svinčev klorofosfat, Pb5[Cl | (PO4)3])
 • pirop (magnezijev aluminijev silikat iz skupine granatov, Mg3Al2[SiO4]3)
 • pirotit (železov sulfid, Fe1-x, pri čemer je 0 < x < 0,2)
 • pirsonit (natrijev kalcijev karbonat dihidrat, Na2Ca(CO3)2•2H2O)
 • plagioklaz (vrsta tektosilikatnih mineralov, (Ca,Na)(Al,Si)4O8, ni priznan kot samostojen mineral)
 • plumbokalcit (svinčev kalcijev karbonat, (Pb,Ca)CO3)
 • plumbogumit (svinčev aluminijev fosfat, PbAl3(PO4)2(OH)5•H2O)
 • polihalit (kalijev kalcijev magnezijev sulfat dihidrat, K2Ca2Mg(SO4)4•2H2O.
 • portlandit (kalcijev hidroksid, analog brucita, Ca(OH)2)
 • prenit (Ca2Al[(OH)2 | AlSi3O10])
 • psilomelan (manganov oksid, (Ba,Mn2+,...)3(O,OH)6Mn8O16)
 • ravatit (fenantren, C14H10)
 • realgar (arzenov sulfid, As4S4)
 • ribekit (Na2Fe2+3Fe3+2[(OH,F) | Si4O11]2)
 • rodohrozit (manganov karbonat, Mn[CO3])
 • rodonit (manganov železov magnezijev kalcijev silikat, (Mn,Fe,Mg,Ca)5(SiO3)5)
 • rogovača ((Na,K)Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5[(OH,F)2 | (Si,Al)2Si6O22)
 • romarhit (kositrov(II) oksid, SnO)
 • romeit (kalcijev natrijev antimonat, (Ca,NaH)Sb2O6(O,OH,F))
 • rubin (aluminijev oksid, Al2O3:Cr)
 • rutil (titanov dioksid, TiO2)

Glej tudi

uredi