Seznam encimov

seznam Wikimedije

To je seznam encimov, urejenih po njihovih podkategorijah in EC-številkah.

Oksidoreduktaze (EC 1)Uredi

EC 1.1 (delujejo na skupini CH-OH donorjev)Uredi

EC 1.2 (delujejo na aldehidni ali oksoskupini donorjev)Uredi

EC 1.3 (delujejo na skupini CH-CH donorjev)Uredi

EC 1.4 (delujejo na skupini CH-NH2 donorjev)Uredi

EC 1.5 (delujejo na skupini CH-NH donorjev)Uredi

EC 1.6 (delujejo na NADH ali NADPH)Uredi

EC 1.7 (delujejo na drugih dušikovih spojinah kot donorji)Uredi

EC 1.8 (delujejo na žvepleno skupino donorjev)Uredi

EC 1.9 (deluje na hemski skupini donorjev)Uredi

EC 1.10 (delujejo na difenolih in sorodnih substancah kot donorji)Uredi

EC 1.11 (delujejo na peroksidu kot prejemniku -- peroksidaze)Uredi

EC 1.12 (deluje na vodiku kot donor)Uredi

EC 1.13 (delujejo na enem samem donorju z vnašanjem molekularnega kisika)Uredi

EC 1.14 (deluje na uparjenih donorjih z vstavljanjem molekularnega kisika)Uredi

EC 1.15 (delujejo na superoksidnih radikalih kot prejemniki)Uredi

EC 1.16 (oksidirajo kovinske ione)Uredi

EC 1.17 (delujejo na skupinah CH ali CH2)Uredi

EC 1.18 (delujejo na železo-žveplastih proteinih kot donorji)Uredi

EC 1.19 (delujejo na reduciranem flavodoksinu kot donorji)Uredi

EC 1.20 (delujejo na fosforu ali arzenu kot donorji)Uredi

EC 1.21 (delujejo na ks-H in i-H ter tvorijo vez ks-i)Uredi

EC 1.97 (druge oksidoreduktaze)Uredi

Transferaze (EC 2)Uredi

EC 2.1 (prenašajo eno-ogljikove skupine, metilaza)Uredi

EC 2.2 (prenašajo aldehidne ali ketonske skupine)Uredi

EC 2.3 (aciltransferaze)Uredi

EC 2.4 (glikoziltransferaze)Uredi

EC 2.5

EC 2.5 (prenašajo alkilne ali arilne skupine, razen metilnih)Uredi

EC 2.6 (prenašajo dušikove skupine)Uredi

EC 2.7 (prenašajo skupine, ki vsebujejo fosfor)Uredi

EC 2.8 (prenašajo skupine, ki vsebujejo žveplo)Uredi

EC 2.9 (prenašajo skupine, ki vsebujejo selen)Uredi

Hidrolaze (EC 3)Uredi

EC 3.1 (delujejo na vezeh estrov)Uredi

EC 3.2 (delujejo na sladkorjih - glikozilaza)Uredi

EC 3.3 (delujejo na eterskih vezeh)Uredi

EC 3.4 (delujejo na peptidnih vezeh - peptidaza)Uredi

EC 3.5 (delujejo na vezi ogljik-dušik, razen na peptidne vezi)Uredi

EC 3.6 (delujejo na kislinske anhidride)Uredi

EC 3.7 (delujejo na vezi ogljik-ogljik)Uredi

EC 3.8 (delujejo na halidne vezi)Uredi

EC 3.9 (delujejo na vezi fosfor-dušik)Uredi

EC 3.10 (delujejo na vezi žveplo-dušik)Uredi

EC 3.11 (delujejo na vezi ogljik-fosfor)Uredi

EC 3.12 (delujejo na vezi žveplo-žveplo)Uredi

EC 3.13 (delujejo na vezi ogljik-žveplo)Uredi

Liaze (EC 4)Uredi

EC 4.1 (ogljik-ogljik liaze)Uredi

EC 4.2 (ogljik-kisik liaze)Uredi

EC 4.3 (ogljik-dušik liaze)Uredi

EC 4.4 (ogljik-žveplo liaze)Uredi

EC 4.5 (ogljik-halid liaze)Uredi

EC 4.6 (fosfor-kisik liaze)Uredi

Izomeraze (EC 5)Uredi

EC 5.1 (racemaze and epimeraze)Uredi

EC 5.2 (cis-trans-izomeraze)Uredi

EC 5.3 (intramolekularne oksidoreduktaze)Uredi

EC 5.4 (intramolekularne transferaze -- mutaze)Uredi

EC 5.5 (intramolekularne liaze)Uredi

EC 5.99 (druge izomeraze)Uredi

Ligaze (EC 6)Uredi

EC 6.1 (tvorijo vezi ogljik-kisik)Uredi

EC 6.2 (tvorijo vezi ogljik-žveplo)Uredi

EC 6.3 (tvorijo vezi ogljik-dušik)Uredi

EC 6.4 (tvorijo vezi ogljik-ogljik)Uredi

EC 6.5 (tvorijo fosforno estrske vezi)Uredi

DNK ligaza (EC 6.5.1.1)

EC 6.6 (tvorijo vezi dušik-kovina)Uredi