Amilaza je encim, ki polisaharid škrob razgrajuje do enostavnih sladkorjev. V živem svetu srečamo različne skupine amilaz že pri preprostih organizmih, kakršne so bakterije in glive. Prištevamo jo v skupino hidrolaz. Pri človeku se razgradnja škroba začne v ustih, kjer deluje α-amilaza. Ta naključno cepi glikozidne vezi (razen zunanjih in tistih blizu razvejitvenih mest). V želodcu se zaradi kislosti njena aktivnost ustavi, dotlej pa se je polisaharid razcepil do kratkih fragmentov, dolgih manj kot 8 monosaharidnih ostankov. Iz trebušne slinavke se v tanko črevo sprosti α-amilaza, ki je podobna tisti iz sline in razgradi preostale oligosaharide do mešanice disaharida maltoze, trisaharida maltotrioze in oligosaharidov dekstrinov. Slednje razgradijo različni encimi iz črevesne sluznice do monosaharidov.

D. Voet in J. G. Voet: Biochemistry, 3. izdaja. J. Wiley & Sons (2004)