Seznam poslancev 2. državnega zbora Republike Slovenije

seznam Wikimedie

Seznam članov drugega Državnega zbora Republike Slovenije.

Liberalna demokracija Slovenije uredi

 1. Tone Anderlič
 2. Jože Avšič
 3. Richard Beuermann
 4. Geza Džuban
 5. Mario Gasparini
 6. Andrej Gerenčer
 7. Roman Jakič
 8. Branko Janc
 9. Miran Jerič
 10. Jelko Kacin
 11. Mirko Kaplja
 12. Janez Kopač
 13. Jožef Košir
 14. Maksimiljan Lavrinc
 15. Darja Lavtižar - Bebler
 16. Jože Lenič
 17. Aleksander Merlo
 18. Rudolf Moge
 19. Tone Partljič
 20. Peter Petrovič
 21. Ciril Metod Pungartnik
 22. Jožef Špindler
 23. Davorin Terčon
 24. Herman Tomažič
 25. Jožef Zimšek

Slovenska ljudska stranka uredi

 1. Josip Bajc
 2. Stanislav Brenčič
 3. Andrej Fabjan
 4. Leon Gostiša
 5. Peter Hrastelj
 6. Franc Kangler
 7. Štefan Klinc
 8. Janez Kramberger
 9. Jože Možgan
 10. Darinka Mravljak
 11. Janez Per
 12. Janez Podobnik
 13. Franc Potočnik
 14. Jakob Presečnik
 15. Franci Rokavec
 16. Branko Tomažič
 17. Vili Trofenik
 18. Alojz Vesenjak
 19. Franc Zagožen

Socialdemokratska stranka Slovenije uredi

 1. Franc Čebulj
 2. Vladimir Čeligoj
 3. Ivo Hvalica
 4. Janez Janša
 5. Franc Jazbec
 6. Jožef Jerovšek
 7. Branko Kelemina
 8. Majda Ana Kregelj - Zbačnik
 9. Miroslav Luci
 10. Janez Mežan
 11. Rudolf Petan
 12. Franc Pukšič
 13. Pavel Rutar
 14. Bogomir Špiletič
 15. Jože Zagožen
 16. Mirko Zamernik

Slovenski krščanski demokrati uredi

 1. Ivan Božič
 2. Vincencij Demšar
 3. Benjamin Henigman
 4. Helena Hren - Vencelj
 5. Jurij Malovrh
 6. Miroslav Mozetič
 7. Alojz Peterle
 8. Izidor Rejc
 9. Marijan Schiffrer

Združena lista socialnih demokratov uredi

 1. Samo Bevk
 2. Franc Horvat
 3. Aurelio Juri
 4. Bojan Kontič
 5. Borut Pahor
 6. Miran Potrč
 7. Ciril Ribičič
 8. Boris Sovič
 9. Janko Veber

Demokratična stranka upokojencev uredi

 1. Anton Delak
 2. Ivan Kebrič
 3. Zoran Lešnik
 4. Eda Okretič - Salmič
 5. Franc Žnidaršič

Slovenska nacionalna stranka uredi

 1. Polonca Dobrajc
 2. Zmago Jelinčič
 3. Rafael Kužnik
 4. Peter Lešnik

Poslanca narodnih skupnosti uredi

 1. Roberto Battelli (italijanska narodna skupnost v Sloveniji)
 2. Maria Pozsonec (madžarska narodna skupnost v Sloveniji)

Samostojni poslanec uredi

 1. Ciril Pucko

Glej tudi uredi