Italijanska manjšina v Sloveniji

italijanska etnolingvistična skupnost v jugozahodni Sloveniji

Italijanska narodna skupnost oziroma italijanska manjšina v Sloveniji je avtohtona narodna manjšina Italijanov v Sloveniji, katerih status in položaj je opredeljen tudi v ustavi Republike Slovenje.

Naselitveni prostor italijanskih manjšin v Sloveniji in Hrvaški:
  Naselitveni prostor italijanske manjšine v Sloveniji
  Hrvaške občine, v katerih pripadniki italijanske manjšine presegajo 30% prebivalstva (popis 2011)
  Hrvaške občine, v katerih pripadniki italijaske manjšine predstvaljajo od 5 do 30 % prebivalstva
Trojezični prometni znak v Kopru

Po statističnih podatkih uradnega popisa prebivalstva iz leta 1991 je za pripadnike italijanske narodnosti opredelilo 2959 oseb, 3882 oseb pa je kot materni jezik navedlo italijanski jezik. Ob popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike italijanske narodnosti opredelilo 2258 oseb, 3762 oseb pa je kot materni jezik navedlo italijanski jezik. Republika Slovenija je z letom 2011 prešla na registrski popis prebivalstva. V Sloveniji se podatek o narodni pripadnosti ne bo več zbiral s popisom. Zbiranje podatkov o narodnosti tudi ni obvezna vsebina popisov.

Narodnostno mešana področja v Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina, so:

Skupnost voli tudi svojega predstavnika v Državnem zboru Republike Slovenije.

Znane osebe

uredi

Zunanje povezave

uredi