Seznam častnih meščanov Ljubljane

seznam Wikimedie

Seznam častnih meščanov Ljubljane, priznanje podeljuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Diploma častnega meščana Antonu Codelliju
Diploma častnega meščana Levu Bilinskemu

Seznam uredi

Leto Častni meščani
1809 Janez Nepomuk Rosmann
1836 Franz Joseph von und zu Hohenwart
1841 Joseph von Schmidburg
1843 Franc Jelovšek
Pavel Jelovšek
Matheus Gasser
Franz Possaner Ehrenthal
Johann Zaruba de Orszova
Joseph Wagner
1846 Karl zu Welsperg
1849 Dominik Brandstetter
Johann Guttman
1850 Josef Benedict Withalm
1852 Franz Johann Uhrer
Johann Radetzky
1853 Max von O Donell
1860 Gustav von Chorinsky
1861 Anton von Auersperg
1863 Anton Codelli
1864 Ivan Zhuber
1865 Anton Samassa
Fidelis Terpinz
Karl Seifert
Lovro Toman
vitez von Lasser
1866 Richard Belcredi
Janez Schloissnig
Vaclav Belsky
Wilhelm Tegetthoff
1867 Janez Bleiweis
Mihael Pregl
Ferdinand Jožef Schmidt
Etbin Henrik Costa
1870 Martin Ivanetič
1871 Friedrich Ferdinand Beust
1872 Joseph Suppan
1874 Vinzenz Seunig
1878 Andreas Malitsch
Josip Filipović
1880 Friedrich Kaltenegger Riedhorst
1881 Franz Schiffer
1882 Anton Laschan
Josip Juraj Strossmayer
1883 Andrej Winkler
Franc Miklošič
Julius von Falkenhayn
Edvard Taffe
1888 Jožef Gorup
1889 Leopold Belar
1890 Ivan Hribar
1895 Josip Schwegel
Viktor Hein
Lev Bilinsky
Fran Šuklje
Karol Hohenwart von Gerlachstein
Jan iz Harrachov na Rochravu
Olivier Bacquehem
Heinrich Pfeifer von Wellheim
1896 Teodor Scala
1904 Karol Bleiweis
1905 Josip Stritar
1908 Fran Fiedler
Karol Prašek
1910 Ivan Tavčar
1912 Fran Doberlet
Maks Pleteršnik
Vaso Petričič
1913 Tomo Zupan
1914 Edvard Šlajmer
1915 Frančišek Levec
Svetozar Borojević von Bojna
(odvzeto 1919; vrnjeno 2009)
1917 Otokar Trnka z Laberona
1918 Anton Bonaventura Jeglič
1928 Andrej Kalan
Franja Tavčar
1929 Ivan Vrhovnik
1930 Peter Grasselli
Stevan Švabić
1933 Engelbert Gangl
Fran Krapež
1934 Alojzij Potočnik
1935 Josip Turk
Dinko Puc
1938 Anton Korošec
Oton Župančič
1939 Jože Plečnik
1941 Fran Saleški Finžgar
1946 Josip Broz Tito
1955 Edvard Kardelj
1963 Gamal Abdel Naser
1972 Venkata Varahagiri Giri
1980 Miha Marinko
1983 Franc Leskošek
1984 Josip Vidmar
1985 Bogdan Brecelj
1987 Janez Milčinski
1995 Anton Trstenjak
1997 Pia Mlakar
Pino Mlakar
1998 Alojzij Šuštar
Mila Kačič
2000 Lidija Andolšek Jeras
2001 Pavle Čelik
Aleksandra Kornhauser
Milan Osredkar
2004 Marjana Lipovšek
2005 Dubravka Tomšič Srebotnjak
France Bernik
2006 Rudolf Francl
2007 Kristina Brenk
Milan Kučan
Tone Pavček
2008 Vinko Dolenc
Irena Grafenauer
2009 France Bučar
Miran Goslar
2010 Ana Nuša Kerševan
Janez Stanovnik
2011 Mojmir Sepe
Svetlana Makarovič (do 2021)
2012 Alenka Šelih
Matjaž Kmecl
2013 Štefka Drolc
Jurij Gustinčič
2014 Ljubo Bavcon
Jože Ciuha
2015 Marko Vrhunec
Zora Konjajev
2016 Jelka Reichman
Ciril Zlobec
2017 Anica Mikuš Kos
Jože Mermal
2018 Anita Ogulin
Janez Kocijančič
2019 Ivanka Mežan
Franc Sever - Franta
2020 Gabi Čačinovič Vogrinčič
Jože Mencinger
2021 Peter Čeferin
Spomenka Hribar
2022 Jurij Souček
Renata Salecl
2023 Elza Budau
Stanko Kristl
2024 Julijana Žibert
Janez Koželj

Zunanje povezave uredi