Mestni svet Mestne občine Ljubljana

Mestni svet Mestne občine Ljubljana (kratica MS MOL) je »najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Ljubljana«. Sestavlja ga 45 članov, ki so izvoljeni na lokalnih volitvah.

Izredna seja julija 2012

Predsedniki uredi

Člani uredi

Organi mestnega sveta uredi

Odbori
 1. Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Odbor za lokalno samoupravo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 3. Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 4. Odbor za šport Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 5. Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 6. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 7. Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 8. Odbor za gospodarske javne službe in promet Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 9. Odbor za urejanje prostora in urbanizem Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 10. Odbor za gospodarjenje z nepremičninami Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 11. Odbor za stanovanjsko politiko Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 12. Odbor za varstvo okolja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 13. Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
Stalne komisije
 1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Statutarno pravna komisija Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 3. Komisija za pobude občanov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 4. Komisija za mednarodne odnose Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 5. Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi

Opombe uredi