Zgornja Savinjska dolina

Zgornja Savinjska dolina je dolina v porečju zgornjega toka reke Savinje.

Zgornja Savinjska dolina je tipična alpska pokrajina. V povirju Savinje na Solčavskem obsega Kamniško-Savinjske Alpe z alpskimi dolinami Matkov kot, Robanov kot, Logarsko dolino ter del Karavank z Olševo. Med visokimi alpskimi kraškimi planotami Golte, Menina planina in Dobrovlje sta vglobljeni gornjegrajska in mozirska kotlina. Na koncu mozirske kotline se dolina Savinje zoži pri Soteski (naselje pri Ljubiji) ter se zatem razširi in preide v Spodnjo Savinjsko dolino.

Teritorialno obsega površino 507 km²; prebivalstvo: približno 16.500. Lokalne skupnosti - občine: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava.

Zanimive povezaveUredi