Ionizacija je postopek, v katerem atom ali molekula pridobi pozitivni ali negativni električni naboj zaradi prejemanja ali oddajanja elektronov. Pogosto se s tem spremenijo tudi druge kemijske lastnosti. Tako nastali atom ali molekulo imenujemo ion. Do izgube elektrona lahko pride zaradi trkov z manjšimi delci, drugimi atomi, molekulami ali ioni, ali pa zaradi delovanje elektromagnetnega valovanja.

Uporaba uredi

Primer vsakodnevne uporabe ionizacije bi bile neonske luči, pri katerih pride do ionizacije plina, ali pa Geigerjev števec za merjenje stopnje radioaktivnosti. Ionizacijo se uporablja v industriji in v različnih merilnikih oz. napravah, ki se jih uporablja v naravoslovnih laboratorijih.

Viri uredi

  • Pretnar, Tatjana. Kemija za prvi razred gimnazije. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1968. (COBISS)
  • Smrdu, Andrej. Kemija. Snov in spremembe 1. Jutro, Ljubljana 2022. (COBISS)