Roskildski sporazumi

Roskildski sporazumi, sklenjeni 18. in 22. novembra 1568, so bili mirovni sporazumi med Dansko-Norveškim kraljestvom in njegovim zaveznikom Svobodnim hanseatskim mestom Lübeck na eni in Švedskim kraljestvom na drugi strani. Sporazumi naj bi končali severno sedemletno vojno. Mirovna pogajanja so se začela na pobudo švedskega kralja Ivana III., ki je na koncu zavrnil ratificiranje sporazumov, ker so njegovi odposlanci privolili v preveč daljnosežne dansko-norveške zahteve. Najpomembnejša je bila zahteva, da mora Švedska plačati Danski vojno škodo in ji odstopiti Švedsko Estonijo. Vojna je zato trajale še dve leti in se končala s Ščečinskim mirom, sklenjenim leta 1570.

Roskildski sporazumi
Procesija proti palačo Frederiksborg, na katerem je bil banket po sklenitvi Roskildskih sporazumov
Vrsta pogodbetrilateralni sporazum
Kontekstseverna sedemletna vojna
Datum podpisa18. in 22. november 1568
Začetek veljavnostisporazumi niso bili ratificirani
Stranke
  • Švedska
  • Danska-Norveška
  • Mesto Lübeck

Viri uredi

  • Bain, Robert Nisbet (2006) [1905]. Scandinavia: a Political History of Denmark, Norway and Sweden from 1513 to 1900. Boston: Adamant Media Corp. ISBN 9780543939005.
  • Bes, Lennart; in sod., ur. (2007). Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries Around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450–1800 (v nemščini). Zv. I: Denmark, Estonia, Finland, Germany. Leiden: Koninklijke Brill NV. ISBN 9780543939005.
  • Crichton, Andrew; Wheaton, Henry (1838). Scandinavia, Ancient and Modern; Being a history of Denmark, Sweden, and Norway. Zv. 2 (2 izd.). Edinburgh: Oliver & Boyd. OCLC 1017006105.
  • Frost, Robert I. (2000). The Northern Wars. War, State, and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. Modern wars in perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. ISBN 0-582-06429-5.
  • Odhner, Clas Teodor (Theodor), ur. (1897). Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Zv. 4. Stockholm: Kungl. Boktryckeriet. OCLC 49284794.
  • Regesta diplomatica historiae danicae. Index chronologicus diplomatum et literarum, historiam danicam ab antiquissimis temporibus usque ad annum 1660. Zv. II.I. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters (Kongelige Danske Videnskabernes Selskab). 1870. OCLC 921900352.
  • Roberts, Michael (1968). The early Vasas. A history of Sweden 1523–1611. Cambridge University Press. ISBN 0-521-06930-0.