Odpre glavni meni

Prémo gíbanje je najpreprostejše gibanje, pri katerem se togo telo giblje po premici. Rečemo lahko tudi, da je tir telesa premica. Premo gibanje je poseben primer translacije. Lahko je enakomernopremo enakomerno gibanje«) ali pospešenopremo pospešeno gibanje«).

Če poravnamo koordinatni sistem opazovalnega sistema, v katerem opazujemo premo gibanje, tako, da ena od osi (denimo os x) sovpada s smerjo gibanja, lahko premo gibanje matematično opišemo s funkcijo:

Za premo enakomerno gibanje tako denimo velja

Gibanje teles opisuje veja mehanike, imenovana kinematika. Kinematika ne upošteva sil.

Glej tudiUredi