Opazoválni sistém je sestav koordinatnega sistema, glede na katerega je določena lega telesa, in ure, s katero izmerimo čas. V fiziki za opazovalni sistem navadno izberemo nepospešen inercialni opazovalni sistem, v katerem ne delujejo sistemske sile. V geodeziji in sorodnih vedah navadno definiramo opazovalni sistem, vezan na Zemljo.

Trije opazovalni sistemi v posebni teoriji relativnosti. Črna prikazuje sistem v mirovanju, označeno z enojnim narekovajem prikazuje sistem, ki se giblje s 40 % hitrostjo svetlobe (), označeno z dvojnim narekovajem pa pri 80 % ().

Dogodke, določene v različnih opazovalnih sistemih, lahko primerjamo s primerno transformacijo koordinatnega sistema. Med njimi so: